Ook AZP verscherpt preventieve maatregelen
01 Jun, 12:41
foto


Het Academisch Ziekenhuis heeft haar maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, opnieuw verscherpt. In het weekend werd bekend dat er 8 nieuwe Covid-19 gevallen zijn genoteerd. Eerder hebben het Diakonessenhuis en 's Landshospitaal bekendgemaakt dat zij hun preventiemaatregelen weer hebben aangescherpt.

Voor het AZP geldt dat:
- op de poliklinieken alleen spoedpatiënten worden gezien en patiënten van wie de zorg niet kan wordenuitgesteld;
- patiënten slechts 15 minuten vóór hun afspraak tot het terrein worden toegelaten. Zonder tijdsafspraak wordt je niet toegelaten tot het terrein;
- bezoek aan patiënten in het beddenhuis wordt beperkt tot één (1) persoon en op werkdagen alleen in de middag. Het is dus niet meer mogelijk om op werkdagen in de ochtend op bezoek te gaan. In het weekend en op feestdagen is bezoek zowel in de ochtend als in de middag toegestaan. Per patiënt blijft de regel van slechts één (1) bezoeker.
- de Spoedeisende Hulp er alleen voor spoedgevallen is. 

Alle eerder getroffen maatregelen van het ziekenhuis blijven van kracht. De directie doet een beroep op eenieder om alert te blijven. "Het gaat om uw eigen veiligheid. Neem de hygiëne maatregelen strikt in acht. Alleen samen kunnen we de verdere verspreiding van de Covid-19-infecties minimaliseren."