SZF-directeur: Splinternieuw pand in Nickerie mijlpaal
20 May, 02:03
foto
Het splinternieuwe kantoor van het SZF in Nickerie. Bij de bouw is ook rekening gehouden met de Covid-19 maatregelen.


Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft een nieuw kantoorpand annex kleine apotheek, twee volwaardige apotheken en een dialysecentrum voor Nickerie in gebruik genomen. Dit is een bijzondere mijlpaal, zegt directeur Rick Kromodihardjo. Hij  memoreerde dat hij vijf jaar geleden bij een oriëntatiebezoek aan Nickerie reeds constateerde dat er veel werk aan de winkel was. Met het oog op een gedecentraliseerde dienstverlening op maat zou het oude kantoor binnen afzienbare tijd ongeschikt en onacceptabel zijn. "We zijn gegaan van kruipen naar rennen".  

Ook in Nickerie wordt de premie van het grootste deel van de verzekerden betaald door de overheid, maar volgens de SZF-directeur krijgen alle verzekerden dezelfde behandeling. “Een van de doelstellingen van de regering-Bouterse is, en dat is ook mijn opdracht geweest, dat nergens in Suriname verschil mag zijn in de kwaliteit van het aanbod van de zorg. Het SZF moet overal in Suriname op uniforme wijze gezondheidszorg brengen aan de samenleving. De overweging van Minister Elias toen hij mij de opdracht gaf een nieuw gebouw op te zetten is dan ook geweest om in Nickerie gezondheidszorg aan te bieden op het niveau van Paramaribo," stelt Kromodihardjo in een persbericht.  

Nickerie heeft in de afgelopen maanden ervaren dat het SZF menens is kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg te bieden, zegt de directeur. “Wij hebben in portefeuille ongeveer 25.000 personen die in Nickerie wonen, die gezondheidszorg ontvangen vanwege de overheid. De premie en zorgkosten worden betaald door de regering als investering in de zorg in Suriname.” Kromodihardjo illustreert dat het niet slechts de premie is die door de overheid wordt betaald. Ook de Armulov-regeling, waarbij patiënten die niet in Suriname kunnen worden behandeld, worden uitgezonden naar onder meer Colombia, komt voor rekening van de Surinaamse overheid. “Op dit moment bevinden zich drie Nickeriaanse patiënten in Colombia van wie de zorgkosten volledig door de overheid worden betaald.” 

In Nickerie alleen worden op maandbasis 36.000 receptregels – dus 36.000 medicamenten – door de overheid vergoed. In het Mungra Medisch Centrum (MMC) komen gemiddeld 800 ligdagen per maand voor rekening van het SZF/overheid. Iedere maand vinden er ongeveer 390 nieuwe opnames plaats in het MMC. “De regering streeft naar een gezonde bevolking en daarom investeert zij in een goede gezondheidszorg, zodat wanneer wij met z’n allen gezond zijn, wij effectief kunnen bijdragen aan de opbouw en productiviteit van Nickerie.” 

Binnen afzienbare tijd wordt door het SZF ook een dialysecentrum in Nickerie geopend. Het gebouw is reeds af. Het wachten is op de dialysestoelen die als gevolg van de Covid-19-pandemie vertraagd worden geleverd. Kromodihardjo roept op tot samenwerking. “Wanneer je zo veel verzekerden in portefeuille hebt, moet je wel verticaal integreren in de samenleving. Sommigen zijn de mening toegedaan dat het SZF zich moet houden aan zijn core business: het uitgeven en verstrekken van verzekeringskaarten. De statuten van het SZF schrijven voor dat het SZF geneeskundige hulp moet brengen naar de samenleving. Dat betekent dat ook vanuit de statuten wordt aangegeven dat wij verder moeten kijken dan onze neus lang is. Onze werkelijke core business is daadwerkelijk de gezondheidszorg te brengen naar de samenleving. Dat doen wij door verticaal te integreren in de samenleving, met onder meer apotheken en dialysecentra.” Eerder zijn in Nickerie twee SZF-apotheken geopend in de oostelijke en de westelijke polder. “Men kan tegenwoordig in de eigen woonomgeving medicamenten afhalen. En ook op dat gebied demonstreren wij dat we kunnen samenwerken, trots dat er zich andere apotheken bevinden. Er is ruimte voor co-existentie.” Om de verzekerden helemaal tegemoet te komen is ook in het kantoor Nickerie een kleine apotheek gevestigd. '

Bij de bouw van het nieuwe kantoorpand Nickerie is bewust rekening gehouden met het nieuwe werken. “De wachthal binnen is vrij klein, maar er is een grote, overdekte, open wachtruimte. Bij de bouw hebben wij namelijk rekening gehouden met de Covid-19-maatregelen. 
Advertenties