Ook zonder accreditatie, toch SNWIS-waarnemers
20 May, 03:46
foto


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zal de nationale waarnemers van de Stichting Nationaal Waarnemers Instituut (SNWIS) niet accrediteren. De SNWIS zal toch een groep nationale waarnemers inzetten, om zo een bijdrage te leveren aan het verhogen aan de kwaliteit en de integriteit van de verkiezingen. De SNWIS is een initiatief van de vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en zal geleid worden door Steven Smit, schrijft de VSB in een persbericht.

Hoewel er volgens de SNWIS nog ruimte was om het accreditatieproces te doorlopen, zegt zij begrip te hebben voor het besluit van het OKB “dat onder enorme druk verder moet werken aan een aantal andere belangrijke aspecten betreffende de aanstaande verkiezingen.”

De SNWIS geeft aan - gezien het belang van een zo breed mogelijke waarneming van de algemene verkiezingen – door te gaan met het uitvoeren van haar belangrijkste doelstelling. Verschillende overwegingen zijn bepalend geweest bij dit besluit van de SNWIS. zo heeft het OKB aangegeven geen principiële bezwaren tegen nationale waarneming te hebben. Na een gesprek met de OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos is komen vast te staan dat de voorzitter nog steeds een voorstander is van het hebben van nationale waarneming. Het enige waar zij geen invulling aan kan geven is de accreditatie.

Uitgaande van bijkans 20 internationale waarnemers (OAS, Caricom en lokale missies), is het aantal lokale waarnemers bijkans twee en een half maal groter. Het is van het grootste belang dat een zo groot mogelijk aantal waarnemers de verkiezingen monitoren en daarover verslag doen, meent de SNWIS. 

Nog een overweging is dat SNWIS in een vergevorderd stadium is om met meer dan 70 intrinsiek gemotiveerde Surinamers de integriteit van de verkiezingen te helpen bewaken. De stichting neemt ook de ondersteuning mee die wordt genoten van andere maatschappelijke organisaties en geeft aan dat de SNWIS een onafhankelijk instituut blijft  en geen relatie heeft met politieke dan wel verkiezingsautoriteiten.

De stichting zegt dat haar waarnemers voldoen aan een scherp gedefinieerd profiel, politiek onafhankelijk zijn en werken volgens een protocol gebaseerd op internationale normen en standaarden. Er zal afstemming zijn met de internationale waarnemers en haar missie over het veldwerk en SNWIS zal zorgdragen voor een informatiestroom naar relevante stakeholders zoals de gemeenschap, politieke actoren, verkiezingsautoriteiten, internationale organisaties en diplomatieke missies. Tegelijkertijd met de lokale waarneming zal het SNIWS uitvoering geven een “Quick Photo Count Programma”. Dit programma is opgezet om alle uitslagen van de individuele kiesbureaus vast te leggen en te verwerken om zo de resultaten van de verkiezingen te kunnen beoordelen, staat in het persbericht van de VSB.

De Gedragscode voor waarnemers zonder accreditatie kunt u hier downloaden
pdf-icon.gif Gedragscode_voor_waarnemers_zonder_accriditatie.pdf                
Advertenties