SLM voert zware bezuinigingsplannen door
07 May 2020, 03:56
foto


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is in zwaar weer terechtgekomen, mede door de gevolgen van de huidige Covid-19 pandemie. Het bedrijf is in ernstige financiële problemen. In opdracht van minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie wordt er gewerkt aan contouren van een bezuinigings- en herstartplan. Vanuit het ministerie is de instructie gegeven om contracten niet te verlengen. Dit betekent dat alle tijdelijke contracten, inclusief arbeidscontracten niet verlengd zullen worden, deelt de directie mee aan het personeel. 

De directie heeft in overleg met het bondsbestuur besloten per 5 mei verder de volgende maatregelen te nemen:
- Bevriezen van de toelagen voor de resterende maanden van dit jaar. Het gaat om energie-, reinigings- auto- representatie- en brandstoftoelage. 
- De vakantietoelage die in mei uitbetaald zou moeten worden, is besloten onder voorbehoud om deze in september uit te betalen. 
- De bonusgelden zullen niet in december 2020 worden uitbetaald, maar getracht zal worden deze vóór einde van 2021 te betalen. 

Het is de SLM tot nu toe gelukt om uit eigen middelen het salaris over de maanden maart en april uit te betalen. Het monitoren van het uitbetalen van salarissen vindt voorlopig op maandbasis plaats. Dit geldt ook voor het salaris van deze maand. De directie doet een dringend beroep op het personeel om de gelederen te sluiten en al het nodige te doen om de kosten zoveel mogelijk te beperken. 

Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November