PALU doet voorstel uitgifte 'Corona-certificaten'
09 Apr, 06:43
foto


In het licht van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bij het aanpakken van de effecten van de Corona-crisis doet de PALU de regering een voorstel. De politieke organisatie stelt de regering voor een obligatielening uit te geven in SRD’s, bijvoorbeeld Corona-certificaten, tegen een flinke rente en met een looptijd van tussen de 5 en 10 jaar. Dit ter ondersteuning van de economie. 

Als de overheid bereid is om 12 en 13% rente te betalen bij andere leningen, dan zou er geen bezwaar tegen mogen bestaan om in dit geval tot 18 of zelfs 19% of meer, rente aan te bieden. Hiermee zal de regering ten minste een deel van het enorme bedrag kunnen binnenhalen dat nodig is voor deze ondersteuningsactie. Deze middelen kunnen dan, in overleg met ter zake deskundigen en relevante stakeholders, worden besteed ter garantie van de volksgezondheid en instandhouding van de economische- en sociale bedrijvigheid. Daarnaast zal door deze actie voor hetzelfde bedrag aan SRD’s uit roulatie worden gehaald, wat weer de druk op de dollarkoers zal verminderen, meent de PALU. 

"Het is inmiddels wel tot eenieder doorgedrongen dat de corona-crisis ons allemaal raakt. De effecten zijn niet alleen op het gebied van de gezondheidszorg merkbaar, maar deze crisis raakt ook de economie erg hard. De regering zal er niet aan ontkomen om al op korte termijn hulp te bieden aan grote groepen in de samenleving, of het nou gaat om arbeiders, landbouwers, grote en kleine ondernemers, werklozen, daklozen etc. De regering heeft dat kennelijk ook begrepen en intussen een fonds van SRD 400 miljoen ingesteld. Waar dat geld vandaan moet komen is evenwel niet helemaal duidelijk. Echter, vanuit de stelling dat deze crisis ons allemaal raakt, moeten wij het niet alleen aan de regering overlaten om oplossingen te bedenken," stelt de PALU. 

Dit is een operatie die enorm veel geld zal kosten. In andere landen zullen overheden ook overgaan om tot nu toe ongekende bedragen in de economie te pompen, waarvan veel geleend geld zal zijn. De landen met grotere en sterkere economieën zullen hier mettertijd wel uitkomen. In Suriname leeft grote vrees dat de regering onder andere de geldpers ongeremd zal aanzetten om in deze enorme geldbehoefte te voorzien, vooral gezien de macht die het intussen heeft gekregen met de Wet Uitzonderingstoestand. Degenen die deze wet hebben goedgekeurd beseffen de reikwijdte hiervan waarschijnlijk nog niet ten volle, zegt de politieke organisatie. 

"Het zal aan de regering liggen wat zij uiteindelijk met het voorstel wil doen. In elk geval wil de PALU op deze manier, vanuit een constructieve opstelling meedenken om de gevolgen van de crisis voor de samenleving zoveel mogelijk tegen te gaan."