Column: Nee, deze avondklok heet gedeeltelijke lockdown...
31 Mar, 00:59
foto


Nee! De gedeeltelijke lockdown van 20.00 tot 6.00 uur moet niet vergeleken worden met de avondklok van de jaren tachtig. Dat is 40 jaar geleden. Toen mochten mensen 's avonds ook de straat niet op. Alleen een kleine groep mensen kreeg een pasje om noodzakelijk werk te doen. De avondklok van toen was om veiligheidsredenen voor de militairen. Nu geldt in de hele wereld een gedeeltelijke of gehele lockdown. Ook om veiligheidsredenen, maar deze heeft te maken met een besmettelijk virus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt. 

Binnen blijven is nu voor de eigen veiligheid. Dit is om te voorkomen dat mensen elkaar besmetten. Daarom is het ook nodig om 2 meter afstand van elkaar te houden. Dit moet 's avonds én 's morgens gebeuren. Het virus maakt geen onderscheid tussen de tijd van de dag. Het is dus heel belangrijk dat mensen afstand van elkaar houden. Dit gebeurt nog veel te weinig. Mensen schudden elkaar nog steeds de hand, terwijl de besmetting ook via de handen plaatsvindt. Als je je hand met het virus erop naar je ogen, mond of neus brengt, ben je al besmet. Daarom moeten de handen vaak en goed met zeep worden gewassen. 
 
In ieder geval is de ingestelde avondklok (lockdown) terecht. Tot daar is er geen enkel argwaan. Maar het wordt toch wel eng als op basis van artikel 72 lid c van de grondwet: de afkondiging en beëindiging van de oorlogstoestand, de burgerlijke of militaire uitzonderingstoestand, een burgerlijke uitzonderingstoestand zal komen. Bij het ingaan van de uitzonderingstoestand wordt op grond van artikel 23 van de Grondwet de Wet uitvoering Uitzonderingstoestand van kracht, waarin zoals vereist de bijzondere maatregelen en voorschriften worden geregeld.

En wat staat er gegrift in artikel 23? In geval van oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg of een andere uitzonderingstoestand of om reden van staatsveiligheid, openbare orde en goede zeden kunnen de in de Grondwet genoemde rechten bij wet worden onderworpen aan de beperkingen, welke gedurende een bepaalde periode, afhankelijk van de situatie, van kracht zullen zijn, met inachtneming van de terzake geldende internationale bepalingen. Dit soort enge zinnen doen wel terugdenken aan de periode van de jaren tachtig. 

Er zijn diverse maatregelen in de maak, zoals importstop van goederen die als luxe worden bestempeld door Handel, Industrie en Toerisme. Ook hier poppen dan de jaren tachtig van de vorige eeuw weer op. Op dit moment telt Suriname 8 gevallen van besmetting. De situatie is tot nu toe behoorlijk onder controle. De mensen die terugkeren, gaan in overheidsquarantaine. Wat is de noodzaak ervan om nu een burgerlijke uitzonderingstoestand af te kondigen? Waarom niet eerst evalueren hoe de gedeeltelijke lockdown is verlopen? Hopelijk zal geen misbruik worden gemaakt van Covid-19 om ergere zaken door te voeren. En dat met gewone meerderheid! De wet moet zich beperken tot Covid-19 en basisgoederen veiligstellen. De wet moet geen blanco cheque worden, zonder de maatregelen die getroffen zullen worden te kennen.

Op 9 april vindt de kandidaatstelling plaats en over 55 dagen zijn de verkiezingen gepland. De Nationale Assemblee is in principe nog tien dagen in tact, maar in ernstige gevallen zou er nog vergaderd kunnen worden. Intussen worden wetten op de valreep in orde gemaakt. De regering heeft voldoende tools in handen om legitiem verregaande maatregelen te treffen. Nee, en toch is de lockdown geen avondklok van toen met bittere ervaringen. Ook is Desi Bouterse weer aan de macht, maar hij is op legitieme wijze gekozen. In de jaren tachtig zijn de verkiezingen uitgesteld en toen is niet de uitzonderingstoestand, maar de noodtoestand afgekondigd. De voorbereidingen worden al sluipend getroffen. Nee, geen avondklok maar lockdown en nee, de geschiedenis zal zich niet herhalen. Dat kan en mag niet! 

Nita Ramcharan
Advertenties