Governor CBvS: Nieuwe wet doorgenomen met bankiers
27 Mar 2020, 00:50
foto
Maurice Roemer, governor van de CBvS.


Het gesprek dat donderdagmorgen gevoerd is met de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) was toegespitst op de uitwerking van de nieuwe Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. "De artikelen zijn stuk voor stuk doorgenomen", zegt governor Maurice Roemer aan Starnieuws. Hij reageert op een eerder verschenen bericht van de SBV. 

De knelpunten over de uitvoering moesten geconcretiseerd worden door de bankiers teneinde na te gaan op welke wijze er voorlopige voorzieningen worden getroffen in afwachting van de vervolgbesprekingen met de president respectievelijk De Nationale Assemblee. 

De Bankwet is met de bankiers besproken in verband met de totstandkoming van een nieuw koersarrangement. Naar aanleiding van het gevoerde gesprek en de voorlopige afspraken heeft De Surinaamsche Bank de CBvS bericht dat de sluiting wordt opgeheven. 

De governor betreurt het dat de brief gericht aan de president, met een kopie naar de minister van Financiën is uitgelekt. 

Het bericht van de SBV luidt als volgt
"Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft vanmorgen 26 maart 2020, een uitgebreid gesprek gehad met de heer Maurice Roemer, Governor van de Centrale Bank van Suriname. Tijdens dit gesprek is er gesproken over de pijnpunten in de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” en hoe invulling te gegeven aan deze wet. 

Er zijn nadere afspraken gemaakt waaronder dat de dienstverlening van de banken ongewijzigd blijft, totdat de Centrale Bank van Suriname verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de wet “Toezicht Bank- en Kredietwezen”. 
 
De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de Centrale Bank van Suriname. De Governor zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee, omdat de Centrale Bank van Suriname uitvoering dient te geven aan deze wet.  

Advertenties