President draait ontheffing onderdirecteur Onderwijs terug
24 Mar, 18:06
foto


De ontheffing van onderdirecteur Onderwijs, Muriel Hoepel, is teruggedraaid. Hiervoor had het stafcollectief en de personeelsbond op Onderwijs actie gevoerd. De strijd stond onder coördinatie van de Algemene Bond Overheidspersoneel en de Confederatie voor Organisaties van landsdienaren. Vandaag hebben de bonden bericht ontvangen dat de gewraakte ontheffing is ingetrokken door president Desi Bouterse. De actie is nu opgeschort. 

Minister Lilian Ferrier had toegezegd dat de ontheffing zou worden voorgelegd aan de Raad van Ministers ter heroverweging. Zij heeft zich niet aan de toezegging gehouden en ook de verwachte intrekking van de ontheffing bleef uit. Ingaande 23 maart 2020 was het noodzakelijk de acties te hervatten en hebben de bonden via de COL, de interventie van de president ingeroepen. De rancune van de minister, het gevoel van onbehagen bij en de vertroebeling van de arbeidsrust onder de medewerkers bij het ministerie namen met de dag toe, zegt de bond in een persbericht. 

Guillaume Ethard van het Staf Collectief merkt op dat dit resultaat niet mogelijk zou zijn zonder de gedemonstreerde saamhorigheid van de medewerkers van dit ministerie. Als een van de overwegingen in de intrekkingsresolutie geldt dat niet gebleken is dat de onderdirecteur het belang van de dienst geschaad heeft. Deze beweringen had de minister wel vermeld als reden van de onterechte ontheffing. Het blijkt ook dat de minister bij de ontheffing voorbij was gegaan aan de voorgeschreven procedure.

De vakbonden wijzen erop dat behalve de ontheffing ook voor andere knellende vraagstukken er aanvaardbare oplossingen gevonden moeten worden, te weten:
De heersende dreigementen tegen stafambtenaren vanuit de leiding van het ministerie;
Duidelijkheid over de positieverbetering van medewerkers op het ministerie;
Duidelijkheid over het organogram waarmee gewerkt moet worden;
Duidelijkheid over communicatie procedures, communicatiestructuren binnen het ministerie;
Duidelijkheid over de wet Onderwijs.

Met de nieuwe situatie verwachten de bonden en het Staf Collectief dat in gemeen overleg aanvaardbare oplossingen worden gevonden. 

Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July