Minister Elias: Grens met Frans-Guyana niet gesloten
05 Mar, 17:29
foto
Minister Antoine Elias van Volksgezondheid geeft informatie aan De Nationale Assemblee over het nieuwe coronavirus.


De grens met Frans-Guyana is niet gesloten, zegt minister Antoine Elias van Volksgezondheid aan Starnieuws. Dit in tegenstelling tot berichten die afkomstig zijn van districtscommissaris Freddy Daniel. De bewindsman heeft in De Nationale Assemblee doorgegeven dat er een topontmoeting vandaag was waarbij de Raad van Ministers, de leiding van het parlement en diverse diensten informatie hebben gekregen. Deze bijeenkomst is geleid door vicepresident Ashwin Adhin. 

De volgende besluiten zijn genomen:
1. De preventie zal worden verhoogd en het ministerie van Volksgezondheid is het enige kanaal dat feitelijke informatie zal verschaffen. 

2. Er vindt spoedoverleg plaats met alle actoren in Albina, waarbij ook het beroep zal worden gedaan op de lokale samenleving om te handelen op basis van feiten en geen vrees. Het verzoek zal worden gedaan om de winkels gewoon open te doen;

3. Er zal  zeer spoedig een gezamenlijke patrouille (Suriname - Frans-Guyana/Frankrijk) op de Marowijnerivier plaatsvinden met het doel het personenverkeer in de gaten te houden tegen de achtergrond van COVID-19.
Ook zullen Suriname en de ambassade van Frankrijk h.t.l met een gezamenlijke verklaring uitkomen.

4. Er komt zeer spoedig een roadblock op de Oost-Westverbindingweg van de politie en de militairen, waarbij voorbijgaande personen en verkeer zullen worden gescreend i.s.m de gezondheidswerkers;

5. Er komen gerichte informatiesessies met alle relevante stakeholders m.n. hotels, touroperators, medici en dienstverleners;

6. De 100% grenscontrole gaat onverkort door bij alle grenzen;

7. Desbetreffende technische, logistieke en financiële behoeften zijn in kaart gebracht. Intussen is ook ondersteuning van de Wereldbank en IDB toegezegd voor assistentie waar nodig. 

Er is al geruime tijd een Management Team en Technisch Quick Response Team onder leiding van de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun. Een COVID-19 Readyness ministers Team onder leiding van de minister van Volksgezondheid is eveneens in het leven geroepen. 

Tegen deze achtergrond wordt wekelijks de Raad van Ministers voorzien van de relevante ontwikkelingen over het COVID-19. Ook het bedrijfsleven zal in de gelegenheid worden gesteld hun bijdrage te leveren. Op iedereen wordt het beroep gedaan de preventieve voorschriften vanuit Volksgezondheid in acht te nemen en zich niet laten opjutten door vrees. Vanavond zal via het Nationaal Informatie Instituut live informatie worden verschaft aan het publiek.

Op het publiek wordt verder het beroep gedaan indien symptomen worden bemerkt zulks door te bellen naar 178, alsook personen met griepverschijnselen en drukke openbare locaties te vermijden. De regering zegt dat met alle actoren zij alles in het werk stelt om een mogelijk COVID-19 te voorkomen in Suriname, effectief aan te pakken.