Advocaat Truideman vraagt rectificatie over berichtgeving
28 Feb 2020, 23:21
foto


Via het Nationaal Informatie Instituut vraagt de advocaat van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën rectificatie van een bericht verschenen in Starnieuws.  

"De advocaat van de minister van Financiën, de heer F.F.P.Truideman heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht in Starnieuws van heden 28 februari 2020, waarin beweerd wordt, dat de minister niet zou zijn verschenen bij de politie om gehoord te worden in de strafzaak tegen ex-governor Robert van Trikt. Dit bericht is volgens de advocaat volkomen bezijden de waarheid.

Op 24 februari heeft mr. Truideman zich bij de Procureur-Generaal (pg) gesteld als advocaat van de minister en daarbij het volgende gemeld: “Cliënt brengt onder uw aandacht dat in de media is verschenen dat hij woensdag aanstaande gehoord zal worden in de strafzaak tegen R. van Trikt, terwijl hij van uw kabinet geen enkel officieel bericht hieromtrent heeft ontvangen”.

Op woensdag 26 februari heeft de advocaat telefonisch contact opgenomen met de pg om te informeren of er al enig uitsluitsel was wanneer zijn cliënt zou worden gehoord. De pg verwees de advocaat daarbij naar Hoofdofficier van Justitie mevrouw mr. Cynthia Klein.
Op donderdag 27 februari nam de advocaat contact op met de hoofdofficier en kreeg te horen, dat de minister daaromtrent nog niet in beeld was, maar zodra zulks het geval is betrokkene gehoord zal  worden door de Rechter Commissaris in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek.

Juist vanwege geplande uitlandigheid van de minister had zijn advocaat in het schrijven aan de pg uitdrukkelijk verzocht: “Indien en voor zover cliënt op enig moment gehoord/verhoord zal worden, verzoek ik u mij hiervan tijdig in kennis te stellen en ons de gelegenheid te geven bij het verhoor aanwezig te zijn”.
Pas heden, 28 februari 2020 in de middag, ontving de minister een oproep van de Politie om op zaterdag 29 februari gehoord te worden, terwijl de minister op die dag vertrekt naar het buitenland.

De minister heeft eerder zijn volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd en betreurt de gang van zaken en de ongecontroleerde berichtgeving hieromtrent. Voor wat betreft de berichtgeving aangaande het verzoek aan Hoefdraad om uitleg te geven in het parlement, heeft de advocaat zijn cliënt geadviseerd dat, in het belang van het onderzoek, eerst het verhoor door de justitiële autoriteiten af te wachten. 

“Mijn cliënt heeft bewust ervoor gekozen om niet in te gaan op de dagelijkse berichtgeving rondom zijn persoon aangezien hij als minister Financiën prioriteit geeft aan herstel van vertrouwen in de financiële en monetaire instituties en als zodanig betreurt hij de inzet te zijn geworden van partijpolitieke agenda’s met het oog op verkiezingen in het land. Tegen de achtergrond van dat laatste is het opmerkelijk dat de opgedoken uitnodiging voor het verhoor niet is gericht aan mij als advocaat van de minister, zegt mr. Truideman", aldus het NII. 
Advertenties