Pompen te Wakay en Wageningen weer optimaal
26 Feb, 22:22
foto
De Wakaypompen (Foto's: NII)


De pompgemalen te Wakay en Wageningen zijn weer opgestart. Er is maandag voldoende brandstof aangeleverd, waardoor de pompen te Wakay twee weken kunnen draaien. Bij het pompgemaal te Wageningen is de technische storing bij pomp I, verholpen door de EBS. Er is nu voldoende water ter beschikking voor de boeren in het gebied, die hun gronden willen bevloeien.

De pompgemalen te Wakay ressorteren onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Op 21 februari moesten de pompen worden stilgelegd door een tekort aan brandstof. Hierdoor ontstond een afname van het waterpeil en dus minder watervoorraad voor de irrigatie. Maandag is er 100.000 liter brandstof aangeleverd. Deze levering zorgt ervoor dat de pompen twee weken kunnen draaien.

Het waterpeil bij het Naniverdeelwerk stond het afgelopen weekend op 1.90 m. Door het weder opstarten van de pompen te Wakay zal dit waterpeil stijgen, waardoor binnenkort het gewenste waterpeil wordt bereikt en alle boeren aan de linkeroever van de Nickerierivier weer hun arealen kunnen bevloeien, zegt de voorlichting van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Gedurende de periode dat deze pomp buitenwerking was, is er constant doorgepompt met behulp van de mobiele pomp nabij het pompgemaal Wageningen. LVV blijft oproepen tot het zo efficiënt mogelijk omgaan met irrigatiewater.

Thursday 02 April
Wednesday 01 April
Tuesday 31 March