Wanica nu ook officieel onderdeel van Safe city
22 Feb, 14:39
foto
Er wordt geproost op de officiële ingebruikname van 60 camera's van het Safe City Project. (Foto's: Raoul Lith)


Op 20 locaties in Wanica staan er 60 camera’s geïnstalleerd voor het safe city project. Vrijdag heeft in Lelydorp de officiële ingebruikname hiervan plaatsgevonden. Met behulp van het project zijn er in 2019, het eerste jaar, 271 cases opgelost, terwijl voor 2020 er al 72 zaken zijn veilig gesteld. Het betekent dat dit jaar het succes voor het oplossen van cases alleen maar groter zal worden. De criminaliteitscijfers zijn mede dankzij safe city in Paramaribo met 15% omlaag gegaan, vertelt Gardelito Hew A Kee, coördinator e-gouvernement. Hij is ingenomen met de uitbreiding van het safe city project.

“We kunnen nu al praten van Safe Suriname”. Twee districten worden al gecoverd op strategische locaties en er is een pilot lopend voor Albina, Marowijne. Binnenkort komen nog 100 locaties bij en zal heel Suriname van Nickerie tot Brokopondo, met uitbreidingen in Paramaribo en Wanica verder voorzien worden. Zo wordt een betere bijdrage geleverd aan de criminaliteitsbestrijding, we werken aan oplossen van cases, maar het werkt ook preventief, stelt Hew A Kee.

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de uitvoering van het project. Een trotse minister Vijay Chotkan zegt dat  dit één van de mooie projecten is, dat het leefgenot van elke Surinamer zal upgraden, zeker ook in Wanica. Dit is naast Paramaribo de grootste stad geworden. Lelydorp is één van de modernste gebieden aan het worden in Suriname. De regering heeft met deze stap getoond  bijzondere aandacht te hebben voor Wanica, maar ook daadkracht en durf om te investeren in het volk van Suriname, "maar zeker ook getoond heeft om te willen regeren. De wijze waarop zaken worden voorbereid en de verwevenheid en samenwerking met de gemeenschap is één die nooit eerder getoond is." De private - public partnership in dit land krijgt meer gestalte, vindt Chotkan. Hij maakte meteen gebruik van de gelegenheid om de gemeenschap erop te attenderen dat er een mindshift moet komen in de manier waarop omgegaan wordt met investeringen, verwijzend naar vandalen die het wegmeubilair vernietigen. “Het kost ons allemaal heel veel geld.” Een voorbeeld hiervan is dat een aantal palen in de Zwartenhovenbrugstraat al moet worden vervangen.

“Wanica maakt een stap van safe city naar smart city,” vindt districtscommissaris van Wanica, Audrey Hankers. Ze doelt hiermee op het gebruik van de technologie om de veiligheidsbeleving en levenskwaliteit van de mensen die in het district wonen te verbeteren. Hankers gaf in haar toespraak aan dat volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het de taak is van de overheid om te zorgen voor orde, rust en veiligheid. Het doel van de regering met het plaatsen van de camera surveillance is om het veiligheidsgevoel van de samenleving verder te vergroten. Het systeem zal preventief, proactief en repressief moeten werken. Potentiële veroorzakers zullen preventief worden afgeschrikt voor het veroorzaken van overlast en het plegen (verkeers)criminaliteit. Er is verder rechtstreeks toezicht zodat er vroegtijdige actie kan worden ondernomen om escalatie tot een minimum te beperken. Ook kunnen de beelden achteraf nog gebruikt worden als materiaal bij de opsporing van strafbare feiten.

Vicepresident Ashwin Adhin stelt dat heel Suriname in de geschiedenis nooit eerder zoveel ontwikkeling en investering heeft gezien in veiligheid. “We zien wagens, motorfietsen, technologie, maar ook de optrekking van de lonen,” somt hij op. Met de statement “every crisis creates it’s opportunities,” legt de vicepresident uit dat de kans om zo diepgaand en breed te investeren in veiligheid nooit gezien zou zijn als we niet in een crisis waren gekomen waar we de val van veiligheid  zagen. Er is geïnvesteerd in veiligheid voor de komende 40 jaar. Hij geeft aan dat de president zich sterk maakt voor zoveel, maar een ding waar we heel serieus mee zijn is de veiligheid.

Adhin benadrukt dat er met het leed en de angst van anderen geen grappen gemaakt moet worden. Het is niet goed voor de samenleving om elke case die komt op te blazen. Het ontwricht volgens hem de hele samenleving. Hij ziet liever dat de mensen die werkelijk leed hebben te begeleiden. Op korte termijn komt er een nieuwe lichting personeel, maar ook zal de snelheid waarop er gewerkt kan worden aan cases straks vooruitgaan door radiocommunicatie, waarbij alle politieauto’s broadcasting krijgen en alle cases direct kunnen worden opgepakt. “Het gaat niet alleen om manschappen en materiaal, het gaat ook om mindset en moraal.” Onze mindset is om te groeien, niet om statisch te zijn, we zijn een lerende organisatie. We moeten blijven groeien en leren. We zijn continu bezig kennis en moraal, gedragscodes, bij te brengen, schoolt de vicepresident het publiek bij.

Raoul Lith

Monday 06 April
Sunday 05 April