USV: Stop desastreus beleid regering
17 Feb, 02:27
foto


“Jij bent precies als het land Suriname,” zegt een moeder tegen haar dochter die alleenstaand is met twee kleine kinderen. “Hoefdraad reist de hele wereld rond om overal leningen te nemen, jij reist de hele familie, vrienden, kennissen, en  buren rond om geld te lenen. Als je niet meer kan lenen ga je stelen! Nu steelt de regering van de moederbank! Ga jij nu ook van je moeder stelen?” De dochter komt huilend naar de dokter en zegt "dokter, mijn moeder vergelijkt mij met het land Suriname, wat moet ik doen? Hoefdraad werkt niet, ik wel, maar ik kom niet uit. 

Mevr C. komt bij de dokter en zegt “dokter wat moet ik doen? Ik heb ontslag gekregen; het bedrijf is gesloten omdat de overheid haar schulden niet betaalt, waardoor het bedrijf van mijn baas failliet is geraakt. Ik kan geen werk vinden, veel bedrijven zijn in problemen. Een student vraagt de dokter: “ik wil graag studeren maar kan mijn studie niet betalen, ik zoek werk maar ze nemen nu alleen cubanen in dienst omdat ze goedkope arbeidskrachten zijn”. Deze noodkreten van het volk heeft velen van u reeds bereikt. 

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) doet mee met de protestactie van Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet van vandaag welke ondersteund wordt door onder andere C-47, VES, VSB, AAV, BvL en ALS, Vereniging van Medici, en politieke partijen. Het beleid van deze regering is desastreus.Tot op het bot worden de inkomsten van het volk leeggeroofd.  De recente beroving van de spaargelden van de burgers bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is angstwekkend. Al onze natuurlijke hulpbronnen (goud/ hout/zand e.a) worden geplunderd door hoge functionarissen en een kleine groep vrienden die zichzelf enorm verrijkt hebben. Middels dirty deals worden onze natuurlijke hulpbronnen weggegeven aan buitenlanders. De vrije uitvaart recent van Alcoa met de vrijwaring van miljarden US-dollars welke het volk toebehoren is nog vers in ons geheugen. De totale vernietiging van ons milieu, ons drinkwater welke verontreinigd wordt door kwik en cyanide laat deze regering koud.

Suriname zou een voedselschuur worden. De LR Group wordt binnengehaald en krijgt circa. 67 miljoen euro cadeau. Dit, terwijl de regering geen cent wil uitgeven om de Wakay pompen te onderhouden, zodat de Nickeriaanse boeren ons hoofdvoesel (rijst) voor het volk kunnen garanderen. Het bestaan van onze eigen boeren wordt vernietigd. Gesteld kan worden dat de regering sedert 2014 heeft meegewerkt aan de ondergang van de bacovenbedrijven door niet in te grijpen toen het nodig was. Het gevolg van deze (bewuste) wanprestatie is dat bijkans tweeduizend arbeiders, waarvan veel vrouwen, brodeloos zijn geworden. 

Suriname leeft al geruime tijd van de inkomsten uit de mijnbouwsector. Nu met de leegroof van onze nationale reserve-/ kasreseve en het verpanden van de inkomsten van Staatsolie en Rosebel Gold Mines en Surigold voor het financieren van de dam, pleegt zij roofbouw op de  inkomsten van het volk. Hiermede wordt het volk in ernstige financiële problemen gebracht en de toekomst van onze jongeren vernietigd. 

Maatschappelijke excessen zoals dropouts/huiselijk geweld/werkloosheid/zelfdoding/verkrachtingen/jeugdprostitutie/ kinderarbeid/drugsgebruik e.a. nemen toe. En juist door deze excessen waarmee onze jongeren geconfronteerd worden en het moreel verval welke ernstige vormen aanneemt, zou de minister van onderwijs voorop moeten lopen in de strijd van opvoeders/ leerkrachten en docenten om hieraan een halt toe te roepen. Ook zou ze haar invloed kunnen aanwenden om de spaargelden die gestolen zijn van de burgers en waarschijnlijk ook van onderwijzers, wederom terug te storten. De waarnemend voorzitter van DNA de heer M. Bouva  zou ook zijn invloed kunnen aanwenden om opheldering te vragen t.a.v. het onderzoek omtrent de kwestie van de Naschoolse Opvang affaire. Het geld zou goed besteed kunnen worden om de toename van het aantal kinderen met hongerige magen te voeden. Zowel nationaal als internationaal wordt Suriname te schande gelegd met de recente bankroof van de CBvS. Dit is een slecht signaal met name voor buitenlandse investeerders. 

Het totale faillissement van ons land zowel financieel-/economisch maar ook moreel-/ethisch is compleet. De enorme koersstijging heeft zijn weerslag op alle sectoren in het land. Door de prijsstijgingen in de winkels zullen vele burgers/ gezinnen en alleenstaande moeders niet kunnen voorzien  in hun basisbehoeften. De USV houdt in eerste instantie de voorzitter van DNA tezamen met de coalitieleden (26 +5) verantwoordelijk voor het totale faillissement van onze natie. Ze hebben verzaakt hun taak als controlerend orgaan van de regering naar eer en geweten uit te voeren.

De USV roept alle burgers en met name alle vrouwen op om de protestdemonstratie bij te wonen, dit als signaal naar de regering en de coalitieleden toe om het desastreus beleid te stoppen. De USV doet een oproep aan de president om het land en volk te verlossen van  zijn vijand 'Armoede' die hij tot vriend heeft gemaakt en het volk, gelijk een silent killer, dagelijks doodwurgt. Luguber is dat terwijl hij 'Soso Lobi' (alleen liefde) predikt, de strangulatie/wurging wordt voortgezet. Ook wenst zij een oproep te doen aan de President om zichzelf te verlossen van al het kwaad dat hij bewust dan wel onbewust het land en volk aandoet. Indien hij dat niet kan heeft hij nog de keus het mandaat terug te geven aan het volk.

Unie van Surinaamse Vrouwen
Asha Mungra (voorzitter)
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January