Vreemde oproep jeugdambassadeurs
16 Feb, 20:49
foto


Onze UN SDG jeugdambassadeurs Chermain Pansa en Sivern Hammen hebben op een vrij cruciaal moment de jongeren toegesproken. Ze hebben de jongeren opgeroepen om onderwijs niet te discontinueren. Dat is een zeer nobele daad van de jeugdambassadeurs. De ambassadeurs plaatsen hun oproep in het licht van de aankomende protestacties en linken hun oproep aan de Sustainable Development Goals (SDG's). Elk lid van de Verenigde Naties heeft zich gecommitteerd aan deze doelen. Als de jeugdambassadeurs eerlijk waren, hadden zij gelijk van de gelegenheid via NII gebruik gemaakt om de regering anderzijds op te roepen zich ook te committeren aan de andere SDG's. Aangezien zij zich alleen hebben gefocust op doel nummer 4, en zich dus schuldig maken aan kokerzien of maatschappelijke blindheid, zal ik hen een handje helpen om de regering ook op te roepen de andere doelen na te streven, zodat de jongeren geen aanleiding hebben om de straat op te gaan en het onderwijsproces te onderbreken.

Sustainable Development Goals:
Dit zijn doelen gesteld door de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken. De heer Hammen en mevrouw Pansa moeten de regering oproepen ervoor te zorgen dat de overheid deze doelen nastreeft.

1: Geen armoede; het behoeft geen betoog dat de regering ons allemaal armer heeft gemaakt.
2. Geen honger: Dagelijks gaan vele kinderen hongerig naar school. Ook de vele daklozen en werklozen hebben dagelijkse moeilijkheden om aan voeding te komen.
3. Goede gezondheid en welzijn: Door wanbeleid, incompetente bestuurders en corruptie is de gezondheidszorg in Suriname op dit moment in een kritieke fase en trekken gezondheidswerkers continu aan de bel.
4. Kwaliteitsonderwijs: Hoe denken de jeugdambassadeurs het onderwijsniveau te tillen naar een kwalitatief hoog niveau, als een minister van Onderwijs zich continu met disciplinaire maatregelen bezighoudt, terwijl zij in huis de discipline niet heeft kunnen aanleren.
5. Gendergelijkheid: het is jammerlijk nog steeds te vernemen in de media hoeveel vrouwen dagelijks slachtoffer worden van geweld.
6. Schoon water en sanitair: Suriname heeft het geluk over veel bronwater te beschikken. Met de juiste investeringen kunnen wij dit doel halen. Voorwaarde is wel dat corruptie zo ver mogelijk gehouden moet worden.
7. Betaalbare en duurzame energie: Elke burger kan onderkennen dat het betalen van energie en gas allesbehalve makkelijk is.
8. Eerlijk werk en economische groei: In plaats van een groei heeft deze regering de economie kapotgeslagen. Het zal lang duren voor de nieuwe “herstelregering” om de schade te repareren.
9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur: infrastructuur is noodzakelijk om verbeteringen aan te brengen in onderwijs, gezondheidszorg en drinkwater. Weinig van de projecten zijn innovatief en zijn veelal herstelprojecten.
10: Ongelijkheid verminderen: landen zouden meer moeten besteden aan de inkomensgroei van mensen. Tegen 2030 moet het inkomen van de armste 40 procent van een natie sneller gegroeid zijn. Integendeel zien we in Suriname dat de armen armer worden.
11. Duurzame steden en gemeenschappen: De toename en migratie van personen naar de grote steden leggen een zwaardere druk op de infrastructuur, gezondheidszorg, drinkwatervoorzieningen. De regering heeft geen plan om de groei van steden evenwichtig te doen plaatsvinden.
12. Verantwoorde consumptie en productie: Kwikvervuiling, waterverontreiniging zijn nog steeds aan het toenemen en er zijn geen concrete beleidsplannen van de regering. De jeugdambassadeurs hebben geen problemen hiermee.
13. Klimaatactie: Wat is de mening van de ambassadeurs over de toenemende opwarming van de aarde?
14. Leven in het water: De overheid heeft geen controle op de dagelijkse waterverontreiniging.
15: Leven op het land: In 2020 zou wereldwijd de ontbossing moeten stoppen en zou de bebossing moeten opstarten. Zijn de jeugdambassadeurs er zich niet van bewust hoeveel illegale houtkap er dagelijks plaatsvindt? Welke concrete stappen heeft de regering sinds haar aantreden genomen om het tropisch regenwoud van Suriname te beschermen?
16. Vrede, Justitie en sterke diensten: zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is er geen ontwikkeling mogelijk. Corruptie en diefstal zorgen voor kapitaalverlies. Kapitaal dat gebruikt kon worden om de jongeren van goed onderwijs te voorzien.
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken: een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkelingen vereist partnerschappen tussen regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. We zien onder deze regering geen partnerschappen.

Concluderend kan ik stellen dat de oproep van onze jeugdambassadeurs Hammen en Pansa een geïndoctrineerde handeling is en daarmee hebben zij hun incompetentie getoond. Een advies aan hen: laat je niet in voor uitspraken die je worden voorgelezen door een toevallige regering. De oproep van jullie is zo doorzichtig. De reactie van de ambassadeurs na het lezen van dit artikel zal bepalen tot welke categorie zij behoren:
“Er zijn twee soorten dwazen: zij die niet van mening kunnen veranderen en zij die het niet willen.” Josh Billings (1818-1885)

Amar Ramadhin

Monday 06 April
Sunday 05 April