Somohardjo: PL steunt protestactie tegen wanbeleid
15 Feb 2020, 04:04
foto
Paul Somohardjo, voorzitter PL


De Pertjajah Luhur (PL) doet maandag mee aan de protestactie die is geïnitieerd door Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet. Zaterdagavond zal de partij tijdens haar ressortvergadering op Para al haar leden en sympathisanten vragen ondersteuning te geven aan deze protestdemonstratie. PL-voorzitter Paul Somohardjo heeft aangekondigd persoonlijk aanwezig te zullen zijn.

De PL is tegen het wanbeleid van de regering en heeft meermalen aangegeven verandering te willen. De partij ondersteunt daarom elke protestactie tegen dit beleid. Zij richt haar oproep tot alle leden en sympathisanten van de totale eenheidsbeweging, waarin ook zitting hebben Nieuw Suriname, KTPI en PDO. 

Degenen die vrij zijn, wordt gevraagd deel te nemen aan de protestactie. De partij wijst er op dat het corruptie faciliterende beleid van de regering het land steeds verder de afgrond in doet glijden, met als dieptepunten de perikelen van de afgelopen weken rond de valutakasreserve en de aanhouding van ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het vertrouwen is afgenomen en de koers van vreemde valuta steeds verder omhoog gaat. Hetzelfde geldt voor de prijzen in de winkels.

De partij spreekt de hoop uit dat niet alleen gelijkgestemde politieke partijen, maar ook de vakbeweging en bedrijvenorganisaties zich zullen aansluiten bij de protestactie, zoals de onderwijsvakbeweging reeds heeft gedaan. “U kunt zich niet voorstellen wat er zal gebeuren als deze regering ook na 25 mei zal aanblijven”, spreekt de PL bij monde van haar voorzitter Somohardjo haar bezorgdheid uit over de verdere neergang van Suriname. 

Advertenties