Parmessar verontwaardigd over persbericht Belgisch bedrijf
14 Feb 2020, 05:38
foto
Minister Rabin Parmessar in De Nationale Assemblee.


Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is niet te spreken over de wijze waarop het Belgische bedrijf, Food and Agricultural Industries (FAI), het land heeft verlaten. De regering overweegt juridische stappen tegen het bedrijf. Hij toonde zich donderdag in De Nationale Assemblee verontwaardigd over een persbericht dat door moedermaatschappij The Fruit Farm Group, gestuurd is naar het ministerie en de media. Hierin wordt meegedeeld dat meerderheidsaandeelhouder Food and Agriculture Industries N.V. zich terugtrekt uit Suriname. 

De bewindsman valt over de passage 'de politieke, financiële en economische toestand van Suriname maakt het verder opereren onmogelijk'. Op grond hiervan trekt het bedrijf zich per 13 februari noodgedwongen terug uit Suriname. De bewindsman is niet te spreken over de stelling dat 'gelet op de huidige onduidelijke financiële en economische toestand van Suriname, de welke de afgelopen jaren enkel maar achteruit is gegaan, is er geen mogelijkheid meer om verder te opereren'. In het persbericht wordt meegedeeld dat de operaties worden overgedragen aan het lokale management. 

Parmessar betoogde dat deze mededelingen van het bedrijf verregaand zijn. Hij houdt zich in om geen erge dingen te zeggen. De regering zal deze houding van het bedrijf niet pikken. De werknemers zijn in de steek gelaten, terwijl er geen materiaal is om bacoven te exporteren naar Trinidad & Tobago. Volgens de bewindsman is ongeveer US$ 100.000 nodig om de export in orde te maken. Hiertegenover staan inkomsten van US$ 400.000. Vandaag zal nagegaan worden hoe voorzieningen zullen worden getroffen om de export mogelijk te maken, waardoor de bacoven niet vernietigd hoeven te worden. 

De minister kreeg alle ondersteuning van De Nationale Assemblee voor de uitbetaling van salarissen van de werknemers te Jarikaba en Nickerie. Het bedrijf had slechts SRD 500 voorschot uitbetaald voor januari. Ook wordt de minister ondersteund in maatregelen voor behoud van de sector. Mahinder Jogi (VHP) merkte op dat goed nagegaan moet worden wat de juridische positie van Suriname is. Als straks een export plaatsvindt, kan FAI dat claimen. Het Belgische bedrijf heeft 90% aandelen in het bedrijf en de Staat 10%. 

Parmessar hield het college voor dat ook internationale stappen ondernomen zullen worden, want zo ga je niet om met een land. Waarnemend voorzitter Melvin Bouva voegde hieraan toe dat hoewel het om de bacovensector gaat, het hier geen bacovenwinkel is. NDP-fractieleider Amzad Abdoel en fractiegenoot Naomi Samidin ondersteunden de minister in het ondernemen van ferme stappen tegen het bedrijf. Zij spraken hun waardering uit dat de regering de werknemers niet in de steek heeft gelaten. Uitgekeken wordt naar de verder te ondernemen stappen. Er is hierover nauw contact met de vakbonden en de lokale leiding. 
Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March