COL zet brandende kwesties op een rij
14 Feb, 07:29
foto
Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren


De overheid moet volgens de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) 5 % meer bijdragen in het Ambtenaren Pensioenfonds. Tegelijkertijd moet het Pensioenfonds zowel naar de actief dienende, als voor de gepensioneerden, op effectieve wijze bijdragen aan de bestaanszekerheid. Dit staat in een persbericht van het hoofdbestuur van de COL. Hugo Blanker is voorzitter van de organisatie.

De bijdrage van de ambtenaar is nu 10 %, ten opzichte van 5 % van de overheid. Enkele kwesties die de COL graag op de ontleedtafel ziet, zijn de verzelfstandiging van Milieubeheer, Openbaar Groen en Binnenlandse luchtvaart, grondbeleid, herschikking van belastingschijven, verruiming van het SZF-pakket en het Fiso-bezoldigingssysteem.

President Desi Bouterse heeft kortgeleden de totale vakbeweging uitgenodigd voor een bespreking over de “algemene politieke en economische situatie”. Blanker gaf aan dat de heersende situatie ook de achterban direct raakt. Terwijl de regering oplossingen zoekt voor de heersende crisis moeten alvast zaken die de actief dienende en gepensioneerden direct raken worden aangepakt, zegt de COL. Blanker noemde in dit verband de nog steeds niet volledig uitbetaalde “pensioen twk“.

Milieubeheer en de binnenlandse luchtvaart moeten volgens de COL geherstructureerd worden. Voor wat het laatste betreft, voeren luchtvaartmaatschappijen haast gratis vliegoperaties, terwijl de overheid inspanningen doet voor onderhoud in de vorm van financiën en personeel voor onderhoud op de vliegvelden, zegt de organisatie.
 
De COL zegt in het persbericht voorvechter te zijn van een effectief grondbeleid, waarbij effectieve controle plaatsvindt. Personen die speculeren met overheidsgrond moeten aangepakt worden. Tegen ex-minister Roline Samsoedin, die verklaard heeft in haar functie van districtscommissaris zich illegaal een lapje grond ten nadele van een burger te hebben toegeëigend, worden nog steeds strafmaatregelen verwacht.

De COL zegt dat met de verstrekking van levensmiddelenpakketten noodzakelijke goederen binnen het bereik van de samenleving worden gebracht. De overheid moet erop toezien dat er geen producten van inferieure kwaliteit straffeloos aan de burgers verkocht worden. Er wordt ook gepleit voor verspreiding van het aantal verkooplocaties.