DA'91: Proeve onacceptabel; DSB in grote problemen gebracht
10 Feb 2020, 17:20
foto


Sigmund Proeve is voor DA’91 onaanvaardbaar als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij zou volgens deze politieke partij een triootje hebben gevormd met toenmalige governer Gillmore Hoefdraad en de president Desi Bouterse tijdens zijn functie als directeur van De Surinaamsche Bank (DSB). Hiermee bracht hij de bank in de grootste problemen, de gevolgen daarvan resoneren nog steeds na anno 2020. De voormalige bankdirecteur stak de noodlijdende regering-Bouterse geldmiddelen toe hetgeen de DSB in de rode cijfers deed belanden, meent DA'91.  

Het is DA’91 niet vreemd dat deze regering geen kader heeft om de belangrijke functies in het land te bekleden en op een integere en waardige manier uit te oefenen. Het is geen geheim dat ook het kabinet van de president bemenst wordt door veel personen die voor ernstige misdrijven zijn veroordeeld in en buiten Suriname. "Na de nationale schande die de president ons land bezorgde met zijn laatste persconferentie waarbij hij in een twijfelachtige lichamelijke en psychische toestand verkeerde en uitspraken deed die alleen het wantrouwen versterkte en meer hoorden in één van zijn toespraken in OCER, evenals de wazige uitleg samen met de regeringscommissaris Vijay Kirpalani. Het resultaat is dat het vertrouwen in alles wat de Centrale Bank belichaamt, verloren is gegaan. Alsof dat niet al erg genoeg is, dit compleet moreel en financieel failliet, komt als klap op de vuurpijl het voornemen Sigmund Proeve te benoemen als governor van de moederbank," betoogt DA'91 in een persbericht. 

De loyaliteit van Proeve aan de regering-Bouterse, waarvan weinig mensen wisten, werd steeds manifester toen boven water kwam dat hij de overheid een lening van ongeveer €60 miljoen gaf die niet terugbetaald kon worden. De bankroete regering die vanwege corruptie, verkwistend en populistisch beleid geen middelen meer had om de lening terug te betalen bracht de DSB tot wankelen. "We brengen verder in herinnering dat het deze meneer Proeve was die zich steeds lovend prak over meneer Hoefdraad. Daar bijgevoegd is dhr. Proeve ook  president-commissaris van Kirpalani, wat zelfs voor de leek al een ernstige belangenverstrengeling impliceert, daar dhr. Vijay Kirpalani regeringscommissaris is bij de CBvS. Bovendien is DA’91 evenals vele andere instituten en personen in onze samenleving overtuigd dat ingevolge artikel 22 van de Bankwet meneer Proeve niet zou voldoen aan de vereisten voor de invulling van de functie van governor". 

De onafhankelijkheid positie van de CBvS is slechts op papier en bovendien ontbreekt er de kennis om echt goed toezicht te houden. De verdwijning van de kasreserve en de termijndeposito’s van ruim US$ 197 miljoen bevestigt deze stelling, meent DA'91.  Als deze kandidaat voor de regering-Bouterse governor wordt van de moederbank zal hij niets anders doen dan wat hij eerder deed namelijk, monetaire financiering. Een schavot voor de samenleving in monetaire termen, vindt de politieke organisatie. 

De totale samenleving, in het bijzonder de ambtenaren, zijn door de politieke zoethoudertjes m.n. de zgn koopkrachtversterking en salarisverhoging, na opmaken van de balans in plaats van beter, slechter vanaf gekomen, concludeert DA'91. De voortgaande hoge inflatie en de de facto devaluatie van de Surinaamse dollar, gevolg van het onverantwoord en desastreus financieel beleid van de regering-Bouterse heeft velen nu op het niveau van de bedelstaf gebracht. 

"Wij roepen iedereen en in het bijzonder de ambtenaren op zich niet wederom te laten ringeloren door regeringsgelieerde vakbondsleiders. Het staat nu overduidelijk vast dat regering-Bouterse niet in staat is om Suriname op het juiste spoor van ontwikkeling en groei te plaatsen. Zij missen de capaciteit, de integriteit en deskundigheid. Belangrijker nog: zij hebben nimmer de intentie gehad. Tekenend hiervoor zijn o.a. de vele corruptie gevallen in de afgelopen periode die allemaal straffeloos zijn gebleven. Er kan gerust gezegd worden dat corruptie van incidenteel is verworden tot structureel. Deze regering MOET WEG, en dat kunnen wij op 25 mei a.s. realiseren," meent DA'91. 
Advertenties