Tuchtcollege legt notaris Kanhai ‘Waarschuwing’ op
10 Feb, 00:52
foto


Het Hof van Justitie belast met tuchtklachten tegen notarissen heeft kandidaat-notaris, nu notaris Manav Kanhai de tuchtstraf ‘Waarschuwing’ opgelegd. Het hof spreekt van een “slordige afwikkeling van een akte” en heeft Kanhai zich niet gehouden aan de verplichting conform artikel 19 van de Wet Notarisambt (WNA).

Het tuchtcollege voorgezeten door waarnemend hofpresident Iwan Rasoelbaks en bijgestaan door tien rechters van het hof is niet meegegaan met de eis van de procureur-generaal (pg) die de tuchtstraf ‘Berisping’ eiste, op basis van artikel 16 c lid 3 van WNA van 1963, laatstelijk gewijzigd 2006. De pg constateerde dat de kandidaat-notaris artikel 19 heeft overtreden door slechts één getuige aanwezig te hebben bij het passeren van de akte. De kandidaat-notaris heeft de nauwkeurigheid hierbij niet in acht genomen.

Het hof legde op 30 januari 2020 in afwijking van de eis van pg, de mildere tuchtmaatregel ‘Waarschuwing’ op. “Een equivalent van deze disciplinaire maatregel voor kandidaat-notarissen is de waarschuwing als de handelingen van de kandidaat-notarissen (als first-offender) niet van aard worden geoordeeld dat daartegen direct met de zwaarste sanctie van intrekking van de waarnemingsbevoegdheid, dient te worden opgetreden (…)”, geeft het hof aan.

Het rechtsprekend orgaan kreeg in juli 2016 een klacht van een burger binnen, die meende te zijn benadeeld door Kanhai. De kandidaat-notaris met waarnemingsbevoegdheid liet in 2014 een hypotheekakte passeren in aanwezigheid van één getuige. De wet schrijft duidelijk voor dat er twee getuigen aanwezig moeten zijn. Het Hof verklaarde dit deel van de klacht gegrond.

Wel of niet aanwezig
De beklaagde notaris gaf over dit deel van de klacht aan dat er wel twee getuigen aanwezig waren ten tijde van het verlijden van de akte. Het hof hoorde tijdens de behandeling van de zaak de zogeheten ‘aanwezige’ getuige aan. “Ter terechtzitting heeft zij in ronde woorden verklaard, dat zij niet aanwezig was bij het ondertekenen van de akte”, schrijft het hof in zijn beschikking.

Het voorschrift van twee getuigen is vereist om de notaris in de gelegenheid te stellen zich tegen alle mogelijke verdenkingen te vrijwaren. “De (kandidaat)notaris die dergelijke onwaarheden in een authentieke akte vermeldt dan wel doet voorkomen alsof de twee getuigen aanwezig waren tijdens het verlijden van de akte, tast de geloofwaardigheid van en daarmee het vertrouwen in de stand van het beroep aan.”

Kanhai 20e notaris en voorzitter
Kanhai werd in juni 2018 beëdigd als de twintigste notaris, terwijl een tuchtzaak tegen hem als kandidaat-notaris diende. Op de dag van zijn beëdiging stelde hij tegenover Starnieuws: "Het kan gebeuren dat iemand niet tevreden is met een behandeling van de zaak bij de notaris. Die persoon kan dan een klacht indienen. Het ligt aan de rechter om een oordeel te vellen.” Hij gaf toen aan te buigen voor het vonnis van de rechter.

Kanhai is sinds juli 2019 ook voorzitter van de Vereniging Notarissen en Kandidaat-Notarissen (VNKN). Het is niet duidelijk of de tuchtmaatregel consequenties voor hem heeft als VNKN-voorzitter. Later op de dag beëdigt het hof nog eens tien notarissen. Hofpresident Rasoelbaks wijst de nieuwe kandidaat-notarissen en notarissen keer op keer op de kernwaarden van het beroep.

Vorig jaar legde het hof een schorsing van zes maanden op aan notaris Diepak Chitoe. Het was de eerste tuchtzaak waarin het hof besliste. Starnieuws verneemt dat er nu nog enkele tuchtzaken voor beslissing op de rol staan.
Advertenties