Bouterse: Proeve voor zes maanden governor CBvS
09 Feb 2020, 17:42
foto
President Desi Bouterse in gesprek met het NII.


President Desi Bouterse bevestigt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut dat oud-bankier Sigmund Proeve voor zes maanden in de functie van governor bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal waarnemen. Uit verschillende gesprekken met de Surinaamse Bankiersvereniging is niet gekomen tot een gezamenlijke keuze, zegt de president. Toen heeft hij gekeken binnen de raad van commissarissen bij CBvS wie de job zou kunnen doen. Aan Proeve is gevraagd om de functie te vervullen. In eerste instantie wilde hij ook niet. Na drie gesprekken en voorwaarden is er een akkoord bereikt. 

De formele afhandeling moet nog plaatsvinden. Zoals gebruikelijk moet er een antecedentenonderzoek plaatsvinden. De stukken liggen nog bij het Openbaar Ministerie, legt de president uit. Hij verwacht dat dinsdag alle formele zaken afgehandeld zullen worden. Belangrijk is voor de regering dat de rust terugkeert. Bouterse merkt op dat hoewel het een aangelegenheid van de regering is om een governor te benoemen, de bankiers en andere betrokkenen geraadpleegd zijn.

De president merkt op dat de vorige governor, Robert van Trikt, ernstige plichtsverzuim kan worden verweten. De compliance-regels zijn niet toegepast. Het was nodig om justitie in te schakelen. Daarnaast is de Surinaamse Bankiersvereniging geïnformeerd over zaken die misgegaan zijn. Aan hen is gevraagd om mee te helpen om de rust terug te brengen. Indien het financiële systeem in elkaar stort, zijn er alleen maar verliezers, stelt Bouterse. 

Het staatshoofd deelt mee dat personen binnen en buiten Suriname gevraagd zijn om governor te worden. Ook Steven Coutinho, directeur van De Surinaamsche Bank, is gepolst voor deze functie. Coutinho is niet ingegaan op dit verzoek. De president en de bankiers kwamen er niet uit. Bouterse merkt op dat de rust moet terugkeren. De bank kan niet stuurloos worden gelaten. Op eenieder wordt een beroep gedaan om een bijdrage te leveren om de rust terug te brengen. 
Advertenties