E-learning voor gezondheidswerkers
04 Feb 2020, 19:23
foto
Deelnemers aan Female&Family[e]Education training. Zaterdag is het startsein gegeven voor deze training waaraan 40 personen hebben deelgenomen.


In het Waaggebouw is de kick-off workshop zaterdag begonnen van de training Female&Family[e]Education. Dit is een e-learning nascholingscursus voor gezondheidswerkers die werkzaam zijn in de moeder- en kindzorg in Suriname. In deze eerste ronde hebben 40 gezondheidswerkers (verloskundigen, artsen en obstetrie-gynaecologie verpleegkundigen) meegedaan aan de kick-off workshop. De participanten kwamen van de Medische Zending, de Regionale Gezondheidsdienst, de verschillende ziekenhuizen en particuliere huisartsenklinieken. Er zullen later in het jaar en begin 2021 nog twee trainingsrondes van elk 40 deelnemers worden gehouden. 

De training is opgezet door de samenwerkingspartners Health[e]Foundation uit Nederland en Stichting Perisur uit Suriname, als onderdeel van het UTSN Twinningproject Zorg in de hand dat gefinancierd wordt door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Deze nascholingstraining is gebaseerd op het blended learning concept: een combinatie van een kick-off workshop, het e-learnings traject en een follow-up workshop. In de komende maanden kunnen de deelnemers middels de e-learning methode de vijf lesmodules in hun eigen tijd volgen op hun computer, laptop, tablet of smartphone. De lesmodules zijn helemaal toepasbaar gemaakt op de Surinaamse situatie. 

De cursus kan zowel online via website of e-learning app als offline via een USB stick gevolgd worden, alleen moeten de offline deelnemers wel zo nu en dan op het internet om de resultaten digitaal te synchroniseren. Op deze manier kunnen ook gezondheidswerkers met een beperkte toegang tot internet, bijvoorbeeld in het verre binnenland, deelnemen aan deze training.

Het voordeel van de e-learning methode is dat de deelnemers op een relatief goedkope en efficiënte manier de nieuwste kennis op het gebied van maternale en neonatale zorg kunnen opdoen, in hun eigen tijd en zonder dat er veel gereisd hoeft te worden. Aan het einde van de training krijgen de deelnemers een certificaat van het Academic Medical Center van de Universiteit van Amsterdam. De deelnemers krijgen ook na afronding van de training levenslang toegang tot de inhoud van de training, die jaarlijks up-to-date wordt gehouden door Health[e]Foundation en Stichting Perisur. Er is altijd support beschikbaar van een e-tutor. Bovenal wordt het digitaal netwerken met collega’s en internationale experts gefaciliteerd. 

Bij de kick-off workshop waren ook vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, BOG, PAHO en UTSN aanwezig. Robert Mohamed van het ministerie van Volksgezondheid gaf in zijn openingswoord aan dat het ministerie het project Zorg in de hand volledig ondersteunt. Hij vindt investeringen in de kennisontwikkeling van gezondheidswerkers de meest duurzame manier om de kwaliteit van onze moeder- en kindzorg te verbeteren. Het verminderen van maternale en neonatale sterfte en morbiditeit is een hoge prioriteit voor het ministerie. De samenhangende maatregelen op dit gebied bestaan uit bewustwording en informatievoorziening van de moeders en hun partners, gezinsplanning, voorkómen van tienerzwangerschappen, een goed verzekeringsstelsel dat gelijkwaardige toegang tot preconceptie, prenatale en postnatale zorg garandeert, en bewustwording van de totale samenleving van het belang van een krachtige moeder- en kindzorg. Deze maatregelen maken ook deel uit van het Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname voor de periode 2019-2028. 

Professor Fransje van der Waals en projectmanager Alyanne Boon van Heath[e]Foundation en projectleider Ashna Hindori-Mohangoo van Stichting Perisur zijn verheugd met het grote aantal aanmeldingen voor de training. Zij zijn blij dat dit project geselecteerd is door de twinningfaciliteit, want met deze manier van kennisuitwisseling kan een wezenlijke bijdrage worden geleverd aan de verbetering van moeder- en kindzorg in Suriname. Meer nog kunnen moderne digitale lesmethoden geïntroduceerd worden in de Surinaamse zorg. Na afloop van het twinningproject is het de bedoeling dat de deelnemers van alle zorginstellingen blijven doorgaan met het digitaal vergaren van verdere kennis middels nieuwe e-learning modules.

Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April