Suriname neemt voorzorgsmaatregelen tegen nieuw virus
22 Jan, 12:55
foto


Suriname heeft "alles in het werk gesteld om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen" om te voorkomen dat het nieuwe Corona-virus het land binnenkomt. Volksgezondheid heeft een plan van aanpak in werking gesteld voor wanneer een melding is van een vermoedelijke case uit een hoog risicogebied, laat het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg weten. Tot nu toe heeft Suriname nog geen officiële meldingen gehad over een eventueel besmet geval.

Het virus (nCov) dat overeenkomsten heeft met het SARS-virus en MERS-virus is voor het eerst vastgesteld in China. Het heeft zich inmiddels verspreidt naar Zuid-Korea, Thailand en Japan. Ook in de Verenigde Staten is een eerste geval genoteerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aangegeven dat de kans op besmetting van mens op mens klein is, maar "niet kan worden uitgesloten." Er zijn al minstens zeventien doden geregistreerd door deze nieuwe virus die een longziekte veroorzaakt. Er zijn honderden besmettingen genoteerd.

Met haar partners binnen de verschillende sectoren heeft het ministerie van Volksgezondheid afgestemd dat alle passagiers uit een hoog risico gebied zullen worden gescreend op hun temperatuur. Luchtvaartmaatschappijen moeten er ook op toezien dat passagiers die komen uit een besmet gebied, eerst worden gescreend alvorens ze instappen in het vliegtuig. Het BOG houdt een vinger aan de pols op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven.

Als er sprake is van een eventueel besmette reiziger, zal Port Health volgens het WHO-protocol handelen. Ziekenhuizen en overige medische dienstverleners hebben ook richtlijnen gehad voor eventuele opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval. "Aangezien er nog weinig bekend is over dit nieuwe virus, is het belangrijk dat eenieder op de hoogte is van de ernstige gevolgen die dit virus met zich meebrengt."

Er zullen alle preventieve maatregelen worden genomen om optimale gezondheidszorg in het land te garanderen, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Surinamers kunnen zelf enkele preventieve maatregelen nemen. Daaronder zijn de handen vaak wassen, contact vermijden met personen die griepachtige symptomen vertonen alsook zieke veestapels en wilde dieren. Bij het hoesten en niezen liever wegwerp tissues gebruiken en deze gelijk in de afvalbak doen.

De symptomen van dit virus zijn koorts, hoest en kortademigheid. Heeft u deze symptomen, dan raadt het BOG u aan naar de huisarts te gaan of te bellen naar de hotline 178.
Advertenties

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February