PL-college: Politici moeten zich niet onfatsoenlijk uitlaten
19 Jan, 16:45
foto
PL-Mediaraadvoorzitter Monica Anomtaroeno luistert naar een vraag van een aspirant DNA-kandidaat.


Het hedendaagse politieke debat wordt gekenmerkt door polarisatie, provocatie en persoonlijke aanvallen. Wanneer politici zich echter op onfatsoenlijke wijze uiten op podia en in de media, daalt het vertrouwen van de kiezer in de politiek. In de relatie tussen politiek en media is het daarom cruciaal dat politici balans weten te houden en hun boodschap op een respectvolle manier overbrengen.

Aspirant DNA-kandidaten en structuren en van de Pertjajah Luhur (PL) hebben dit meegekregen tijdens een politiek college, dat verzorgd werd door Monica Anomtaroeno, voorzitter van de Mediaraad van de partij. In haar presentatie met als thema ‘Politiek & Media: Balans in de wederzijdse relaties’, zei de inleider dat provocerende opmerkingen en polariserende uitspraken weliswaar de aandacht trekken van de kijkers en kiezers, omdat ze entertainend werken. Echter schaden dergelijke uitspraken ook het vertrouwen in de politiek en de legitimiteit van het beleid. Wie zich niet kan terugvinden in dergelijke uitspraken of de wijze waarop politici hun standpunten tot uiting brengen, zal minder tot niet meer willen ‘bemoeien’ met de politiek. De uiteindelijke verliezer is dan de democratie.

Anomtaroeno wees de aspirant DNA-kandidaten van de PL er op dat politici voorbeeldfiguren zijn. Zij vroeg hen daar terdege rekening mee te houden. “Hoe zou u willen dat de samenleving en de kiezer naar u kijkt?” hield ze de aanwezigen voor. De inleider stelde dat politici een kwaliteitsvol politiek debat via de media kunnen voeren, waarbij zij deze standpunten op duidelijke, maar tegelijkertijd respectvolle manier kunnen uitleggen en verantwoorden. Met eenvoudige en duidelijke boodschappen kunnen zij hun publiek gemakkelijker bereiken. Persoonlijke verhalen, catchy statements en eenvoudig taalgebruik zijn ook belangrijke hulpmiddelen.

In de communicatie met de samenleving is het belangrijk er op te letten dat er een goede balans is tussen de boodschap en de wijze waarop deze gebracht wordt. De aspirant DNA-kandidaten dienen er op te letten dat zowel inhoud als presentatie van hun boodschap goed op elkaar zijn afgestemd. Omdat een goede verantwoording van (beleids)beslissingen uiteindelijk leidt tot beter geïnformeerde burgers en een grotere legitimiteit van de beleidsbeslissingen, zouden politici er naar moeten streven hun standpunten altijd goed te beargumenteren. Tijdens een vervolgsessie voor de aspirant DNA-kandidaten zal de mediaraadvoorzitter dieper ingaan op de materie.
Advertenties

Saturday 29 February
Friday 28 February
Thursday 27 February