Berenstein: Integriteit CBvS belangrijk
18 Jan, 14:23
foto
Vakbondsleider bij CBvS, Robby Berenstein


Robby Berenstein, voorzitter van de bond bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zegt in gesprek met Starnieuws dat  het bestuur vrijdag geïnformeerd is over de situatie die is ontstaan bij de moederbank. Berenstein merkt op dat er geen detailinformatie is verschaft. Hij geeft aan dat de integriteit van de bank belangrijk is en er moet gehandeld worden in het belang van de CBvS. 

Berenstein zegt dat de raad van commissarissen toegezegd heeft dat het personeel maandag nader geïnformeerd wordt. Aangegeven is dat governor Robert van Trikt meewerkt aan het onderzoek dat wordt ingesteld. Op grond daarvan heeft hij verlof opgenomen opdat het onderzoek ongestoord kan plaatsvinden. 

"Wij weten niet wat er precies wordt onderzocht," merkt de vakbondsleider op. Het imago van de bank moet onder alle omstandigheden worden gewaarborgd, zegt Berenstein. Hij heeft aangedrongen op een objectief onderzoek. De vakbondsleider hoopt dat er gauw duidelijkheid komt om de ruis in de gemeenschap en de ongerustheid bij het personeel weg te maken. 

Intussen is het duidelijk dat Van Trikt niet blijft aanzitten. Hij zou zijn bedankbrief schrijven en indienen bij de president. 
Advertenties

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February