LVV: Eten varkensvlees niet schadelijk
14 Jan, 07:28
foto


Onderdirecteur Veeteelt, Virginia Popken, weerspreekt dat eten van varkensvlees slecht is voor menselijke consumptie. Berichten hierover werden gepubliceerd op social media. Op een bijeenkomst met ondernemers in de agrarische sector in het district Para zei de functionaris dat de berichten niet waar zijn. 

“Het is tot nu toe niet bewezen dat er stoffen voorkomen in varkensvlees die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Sommige mensen zijn wel gevoelig voor bepaalde stoffen die voorkomen in bepaalde vleessoorten. Dat is niet alleen het geval bij vleesproducten, maar ook bij vissoorten en in de volksmond bekend staat als gladvis”, liet Popken optekenen.  Volgens haar is varkensvlees per definitie geschikt voor de menselijke consumptie, staat in een bericht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 

Vlees dat ten verkoop wordt aangeboden, moet eerst worden gekeurd alvorens wordt overgegaan tot de verkoop.  Het is van belang dat na slachting, het vlees wordt getransporteerd, gesneden en opgeslagen volgens de geldende voorschriften. Als de consument het vlees heeft gekocht, dient men het zo snel als mogelijk in de koeling te doen of te bereiden. Het niet op de juiste wijze opslaan en/of verwerken van vlees kan gevolgen hebben die dan wel schadelijk kunnen zijn voor de mens. 

Het directoraat veeteelt is gestart met het opvoeren van de bewustwording in deze sector. Verschillende boeren zijn de afgelopen periode getraind op de Good Agriculture Practices (GAP), die heel belangrijk is om de sector verder te kunnen ontwikkelen. Met de komst van LR-Group in Suriname zullen boeren nieuwe technieken worden bijgebracht in de veeteeltsector. 

Minister Rabin Permessar deelde het publiek mee, dat landen zoals China behoefte hebben aan varkensvlees en dat Suriname hierop zou kunnen inspelen. Hij hoopt dat de boeren hieraan gehoor zullen geven. Het beleid is er daarom ook op gericht de sector naar een hoger niveau te tillen.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May