Faciliteiten op Zanderij voor groenten en fruit naar Nederland
29 Dec 2019, 00:01
foto
LVV-inspecteurs verstrekken op Zanderij zelf de fytosanitaire certificaten voor groenten en fruit.


Sinds de export van verse sopropo naar de Europese Unie is stopgezet per 13 december vanwege strenge EU regels, wordt er alles aan gedaan om de Nederlandse afzetmarkt van groenten niet te verliezen. De nieuwe EU regels houden ook in dat alle groenten en fruit die worden meegenomen door passagiers aan beperkingen onderhevig zijn. Nu zijn passagiers gedwongen verse groenten en fruit die ze van huis willen meenemen naar Nederland te laten keuren door de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 


Het is wel toegestaan bepaalde groenten en fruit mee te nemen die gekocht worden In de taxfree ruimte op de luchthaven Zanderij. De ondernemer Nawien Jagroe heeft samen met LVV een ruimte gecreëerd waar er LVV-inspecteurs zijn die ter plaatse de benodigde fytosanitaire certificaten verstrekken. De groenten en fruit moeten dan wel zijn gekocht bij Wientjes Fruittuin. Directeur Nawien Jagroe zegt aan Starnieuws dat zijn lading groenten en fruit gekeurd wordt door LVV in zijn packinghouse alvorens deze worden getransporteerd naar de luchthaven. Aangekomen op de luchthaven wordt aan de hand van een packing list de lading opnieuw gecontroleerd.


Personen die de groenten en fruit in de taxfree ruimte van Wientje Fruittuintje kopen, krijgen ter plekke een fytosanitaire certificaat op naam voor hun aankopen. Er zijn LVV-inspecteurs ter plaatse in een ruimte dat speciaal voor hen is ingericht. De certificaten worden uitgeprint en uitgereikt aan de kopers. Koopt een passagier bijvoorbeeld 5 soorten groenten dan worden die vermeld op een certificaat. Door de week kost een certificaat SRD 32,50 en in het weekend SRD 40. De inningsgelden voor het verstrekken van de certificaten worden afgedragen aan de overheid.


Jagroe zegt dat hij pakketten aanbiedt om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de klanten. Hij merkt op dat de passagiers blij zijn dat ze toch wat groenten kunnen meenemen. Tot nog toe zijn er geen klachten geweest over de producten die de passagiers van de taxfree hebben meegenomen naar Nederland. Hij verwacht dat ook niet aangezien hij de regels voor voedselveiligheid naleeft. Sopropo wordt nu verwerkt aan de man gebracht, gesneden en bevroren.


Swami Girdhari, secretaris van de VEAPS - waar Jagroe lid van is- zegt dat groenten en fruit alleen worden afgenomen van telers die bekend zijn bij het ministerie van LVV. Hij legt uit dat Suriname op tijd een technisch dossier Sopropo heeft ingediend bij de Europese Unie voor vrijstelling van de export van verse sopropo. Helaas wachten wij nog op antwoord van de EU. Ook Thailand, Mexico en Sri Lanka hebben dat gedaan. Het gaat erom dat we de belangen van de landbouwers en exporteurs verdedigen en we hebben goede hoop dat er vrijstelling kan komen, legt Girdhari uit. "Maar de nieuwe EU-beperking heeft tegelijkertijd andere mogelijkheden gecreëerd”, zoals het exporteren van verwerkte en frozen Sopropo. Meerdere exporteurs hebben dit inmiddels al gedaan de afgelopen 2 weken. Weliswaar onderkent hij dat de verse Sopropo een gewild product is met een significante marktaandeel.


Jagroe wijst erop dat hij de exporteurs wil promoten. "We beginnen kleinschalig om het product bekendheid te geven." Hij merkt wel op dat de smokkel moet worden aangepakt. Sommige passagiers nemen de kans om toch nog verse groenten en fruit in de koffer doen. De controle van passagiers is gebonden aan tijd; vliegtuigen moeten op de tijd vertrekken. Aan de andere kant heb je toch nog een deel van de passagiers dat sceptisch staat tegenover het kopen van groenten in de taxfree area. Het moet allemaal nog wennen, zegt Jagroe.


De strengere regels van de Europese Unie voor de invoer van groenten en fruit, houdt in dat er een fytosanitair certificaat moet worden overgelegd voor alle verse agrarische producten die worden meegenomen naar de Europese Unie. Manja, citrus, pommerak, sapotille, sterappel en andere fruitsoorten waarvan bekend is dat zij fruitvliegen kunnen bevatten zijn verboden mee te nemen. Deze regels gelden voor zowel commerciële als niet-commerciële zendingen, zoals postpakketten en spullen die passagiers meenemen. Daarnaast gelden er voor reizigers en postpakketten nog meer verboden op producten zoals antroewa, peper en boulanger. Indien passagiers deze producten meenemen is het vaak niet traceerbaar vanwaar deze producten afkomstig zijn.

Advertenties