Column: Meer dan vrijpostig!
17 Dec, 00:59
foto
NDP-voorzitter tevens president Desi Bouterse zaterdagavond te Geyersvlijt. (Foto: René Gompers)


'Vrijpostig!' Deze kant van HIT-minister Stephen Tsang is een openbaring. De politicus in hem lijkt naar boven te komen nadat hij deel mocht uitmaken van het staatsbezoek van president Desi Bouterse aan China. Tot daarvoor kon Tsang scherp uit de hoek komen, maar hij bleef toch wel vrij netjes en beschaafd. Maar intussen zijn wij in december en hij heeft blijkbaar al geroken van het kruit dat via zijn ministerie wordt geïmporteerd. 

Op de vergadering in Blauwgrond is heel wat kruit ontploft, terwijl de afschietperiode van vuurwerk gesteld is van 27 december tot 2 januari. In bijzijn van de president en de minister van Justitie en Politie wordt de rechterlijke macht zwaar beschuldigd. De president doet ook mee hieraan door te stellen dat vonnissen in het buitenland worden geschreven. Het gaat om scenario's. Eerder zei hij dat het om een politiek vonnis gaat. Als speciale gezant van de president heeft Harvey Naarendorp - die vrijgesproken is in het 8 decemberstrafproces - op de ÁLBA-top gezegd dat de gerechtelijke staatsgreep met hulp van het Westen, is verijdeld. 'Vrijpostig'. 

Boy Guardiola gaf opties aan de president wat hij kan doen met de rechterlijke macht. Enkele zijn: hun veiligheid stopzetten, hun vervoer wegnemen, hun loon inhouden, geen financiële middelen laten stromen naar de rechterlijke macht. Deze uitspraak is juridisch, wetenschappelijk, maatschappelijk, politiek, nationaal en internationaal ongeldig. Hierbij is deze juridische coup verijdeld. 'Vrijpostig!' 

Hoewel Bouterse zijn gehoor opgeroepen heeft kalm te blijven, laait het vuur hoog op; er wordt steeds olie bijgegooid. Hij heeft aangegeven dat er een politiek antwoord komt op het vonnis. Intussen is verzet ingediend tegen het vonnis van de Krijgsraad. Na de behandeling hiervan is hoger beroep nog een rechtsmiddel. Naast de juridische weg, worden op politiek front de ergste dingen geroepen. Het land heeft geen baat bij polarisatie. Dit geldt voor alle partijen. Na 37 jaar moet het eindelijk gaan om Suriname en niet om individuele- en groepsbelangen. 

Er is een uitgestoken hand van bisschop Karel Choennie voor het traject van verzoening, nu het vonnis er staat. Voorwaarde is wel erkenning van schuld en sorry zeggen. Dit standpunt heeft de geestelijke zondag herhaald in Welingelichte Kringen op Radio ABC. Choennie heeft zich ook niet geliefd gemaakt bij alle nabestaanden met zijn initiatief. Een deel van de nabestaanden wil Bouterse zonder pardon in Santo Boma hebben - iets wat nu niet haalbaar is. Zelfs de rechters die verguisd worden, hebben geen gevangenneming gelast. 

Na de eerste schok, uitschelden, ontkenning en bedreigingen moet uiteindelijk het gezonde verstand de overhand krijgen. Het drama van 8 december 1982 is niet iets van daders en nabestaanden alleen. Het hele land is opgezadeld met de gevolgen ervan. Iedereen die hier is gebleven, is gebukt gegaan onder de dramatische sociale, economische en politieke ontreddering in de jonge republiek waar de loop van de uzi het voor het zeggen had. Waar de democratie om zeep was geholpen. De echo klinkt nog steeds na 37 jaar. Het vonnis is uitgesproken, waartegen juridisch verzet legitiem is volgens de wetgeving. Doorgaan met destabilisatie van land en volk...dat is pas écht vrijpostig!

Nita Ramcharan
Advertenties