VHP: Laksheid regering bijgedragen tot export-verbod sopropo
14 Dec, 14:38
foto
Vanaf vandaag mag er geen sopropo geëxporteerd worden naar de Europese Unie.


De VHP is bezorgd over de stopzetting van de export van bepaalde groenten en fruit naar Nederland en andere landen van de Europese Unie (EU). Vanaf 14 december gelden er strenge regels voor de export van bepaalde landbouwproducten. Alleen met een certificaat van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) kunnen plantaardige producten en fruit geëxporteerd worden. Het is een grote aderlating dat sopropo niet geëxporteerd mag worden. Dat is zware klap voor Suriname en onze hardwerkende landbouwers. 

De strenge regels voor de export van groenten, fruit, planten zijn sinds 2016 bekend bij het ministerie van LVV, maar pas in januari 2019 zijn de landbouwers en exporteurs op de hoogte gesteld van de strenge EU-maatregelen. "Het gaat ons verstand te boven dat het ministerie van LVV en de regering, sinds 2016 nagelaten hebben te voldoen aan de waarschuwingen van de EU, om de controle op de veiligheid van onze agrarische producten na te leven," stelt de VHP in een verklaring. 

Drie jaar lang heeft het ministerie van LVV verzuimd om samen met de exporteurs en de boeren, de nodige maatregelen te treffen om te kunnen voldoen aan de strenge regels voor de export van groenten en fruit etc. Deze lakse houding van de regering heeft zeer zeker bijgedragen dat de exporteurs en de landbouwers nu met de handen in het haar zitten. Er zullen ook veel banen op de tocht komen te staan.  

De grote investeringen die de landbouwers gepleegd hebben dreigen nu een catastrofe te worden door nalatigheid van deze regering. Het ministerie van LVV moest tijdig maatregelen hebben getroffen om aan de strenge eisen te kunnen voldoen van de Europese Unie. Nu worden wij met de neus op de feiten gedrukt, de export van Surinaamse landbouwproducten naar de EU is in gevarenzone terechtgekomen. Het is evident dat deze regering geen duidelijke visie heeft om het landbouwbeleid te kunnen ontwikkelen. Bijna alle productiesectoren zijn door bemoeienis van de politiek kapot gemaakt.

De VHP roept de regering op om samen met de exporteurs en de landbouwers naar een oplossing te zoeken voor de export van onze landbouwproducten. De regering moet niet alleen de rode loper voor buitenlandse landbouwbedrijven uitrollen maar ook voor onze eigen Surinaamse landbouwbedrijven. Onze bedrijven moeten ook ondersteund worden waardoor er banen gecreëerd kunnen worden. 

Wanneer de VHP regeerverantwoordelijkheid verkrijgt zal de partij gelijk met Nederland en de andere EU landen praten om de export van groenten en fruit weer op gang te brengen. Er zullen kansen gecreëerd worden voor nieuwe afzetmarkten, bijvoorbeeld in onze eigen regio.  
De VHP gaat voor sterke instituten waarin ook de private sector vertegenwoordigd zullen zijn. De partij  is een grote voorstander van een nationale voedselveiligheidsinstituut. Hiermee kan de export van onze groente en fruit snel weer opgepakt worden.
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May