Pompen Wageningen werken op volle toeren
20 Nov, 04:41
foto
Het pompgemaal te Wageningen (Foto: LVV/NII)


Het is deskundigen van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) gelukt de oude pompen van het pompgemaal Wageningen aan de praat te krijgen. De opstart van de pompen was afgelopen zondag. De officiële inzaaiperiode voor dit gebied is door de achterstand die door het uitvallen van de pomp was ontstaan, met twee weken verlengd, berekend vanaf 31 december.

Sinds zondagavond wordt met beide pompen bij vloedstand van de Nickerierivier op volle toeren water gepompt om het irrigatiewater, voor percelen in de Middenstandspolder en Wageningen, op te voeren. Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft voorgesteld om de officiële inzaaiperiode die van 1 november tot 31 december 2019 loopt, met 2 weken te verlengen voor dit gebied.

Het was gebleken dat de kabels van de hoofdschakelaar naar de motoren doorgebrand waren. De EBS heeft materiaal en kabels om de hoofdschakelaar te vervangen beschikbaar gesteld. Parmessar had de deskundigen van de EBS erbij gehaald, toen het probleem aan het pompgemaal zich voordeed. Hij had op 2 november een oriëntatiebezoek aan Wageningen gebracht om zich persoonlijk op te hoogte te stellen van de werkzaamheden aan het 60 jaar oude pompgemaal dat werd stilgelegd, nadat bleek dat de hoofdschakelaar stuk was.

Het ministerie van LVV doet een beroep op de boerengemeenschap, die afhankelijk is van water via het Pompgemaal Wageningen, om zeer zuinig om te gaan met het irrigatiewater en vooral geen uitlaten van hun percelen te laten ontstaan, meldt de voorlichting van het ministerie, via het Nationaal Informatie Instituut.