Standaard voor ambulancediensten in ontwikkeling
13 Nov, 18:39
foto
Minister Antoine Elias van Volksgezondheid (r)en de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun (5e v. r.) poseren met de leden van de commissie verbetering en standaardisatie van ambulancediensten in Suriname. (Foto: Volksgezondheid/NII)


Het ontwikkelen van een nationale standaard voor het verbeteren en waarborgen van kwaliteit van de ambulancedienst in Suriname, is de voornaamste taak van een vandaag geïnstalleerde werkgroep. De commissie zal onder meer nagaan hoe een ambulancedienst zou moeten functioneren en welke kwalificaties men moet bezitten om in aanmerking te komen om als ambulancedienst te kunnen opereren. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft de commissie voor een jaar ingesteld.

Suriname beschikt landelijk over een aantal ambulancediensten, in samenwerking met de politie en de brandweer. De commissie zal ook nagaan wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de ambulancedienst in Suriname, hoe de dienstverlening kan worden verbeterd en een overzicht ontwikkelen van essentiële indicatoren voor de monitoring en bijsturing van de verkeersveiligheid in Suriname.

Elias zei bij de plechtigheid dat door het werk van de commissie het werk bij mogelijke calamiteiten sneller gedaan zal kunnen worden. De waarnemend directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, gaf aan dat een multi centrale aanpak met alle stakeholders van belang is. Samenwerken met eenieder die een ambulancedienst heeft moet zorgdragen voor een betere zorgverlening in Suriname.

In de commissie zitten Xaviera Marica (voorzitter), Johanna Lakhisaran, Lindy Liauw Kie Fa, Brian Bottse, Faisel Madjoe, Iwan Marengo, Jimmy Kandhai, Henri Brug en Lalchan Bhawan (leden), meldt de voorlichting van Volksgezondheid, via het Nationaal Informatie Instituut.

Monday 10 August
Sunday 09 August