De Wet op de Staatsschuld
25 Oct 2019, 22:47
foto


Suriname heeft gelukkig een wet aangenomen in 2002 die het onmogelijk maakt om ongebreideld schulden aan te gaan, zodat ons land niet wederom in een enorme economische crisis wordt gestort waardoor het geld - net als in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw - geheel waardeloos werd door onder andere devaluatie alsmede inflatie. Het is lovenswaardig dat de VHP eindelijk een klacht heeft ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM) om de verantwoordelijke minister te vervolgen vanwege het overschrijden van het binnenlandse leningen plafond. Bijna alle politieke partijen die deel uitmaken van de oppositie ondersteunen het initiatief van de VHP. 

De avonturen van lening-op-lening aangaan, moeten onmiddellijk gestopt worden zelfs al worden de leningen zonder rente ter beschikking gesteld: “Je moet hoe dan ook altijd terugbetalen aan de geldschieters”. Gelukkig is het OM (procureur-generaal) direct gestart met een strafrechtelijk onderzoek in deze heikele kwestie. Regeringsleden moeten volgens artikel 140 van de Grondwet alsmede de Wet in Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers, eerst door DNA in staat van beschuldiging worden gesteld. De wet kan achteraf niet meer gewijzigd worden om gepleegde strafbare feiten ongedaan te maken - zoals zulks geschiedde - met de aanname van de omstreden amnestiewet in 2012.

Dat een politieke partij een meerderheid heeft behaald in DNA kan nimmer betekenen dat zij schulden aangaat die onze kleinkinderen voorts hun kinderen nog moeten aflossen. Dan heb je elke vorm van vaderlandsliefde verloren, vermoed ik. Dit is eveneens het waarschuwende geluid dat bijvoorbeeld de Vereniging van Economisten (VES) als Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) aan de regering laten horen. Toch zijn er nog politici die allerlei drogredenen verzinnen om op eigenzinnige wijze de voorgenomen initiatieven voort te zetten. Dat het OM de klacht van de VHP direct in behandeling heeft genomen, is al een teken aan de wand.

Ik verwacht dat het volk van Suriname nu inziet dat de huidige machthebbers weinig goeds voorhebben met de toekomst van ons land. Telkens als hen bepaalde verwijten worden gemaakt, verwijzen zij naar het gedrag van onder andere voorgaande regeringen of bestuurders. Dit is heel curieus en zeer arbitrair evenzo ambivalent. Op deze wijze kun je de democratisch verworven waarden en normen niet op verantwoorde wijze uitdragen. Ons land wordt op discutabele wijze door sommige bestuurders geleid die toevallig regeermacht hebben verkregen, tevens door populistische praatjes te verkopen, die geen hout snijden. Personen die nog niet doorhebben dat de huidige gezagsdragers het land weinig ontwikkeling bieden door een gezond monetair beleid te voeren, moeten met zichzelf in het reine komen. Dat er zo massaal op één politieke partij is gestemd, dient de Surinaamse democratie op geen enkele wijze. Sommige volksvertegenwoordigers gaan daar zeer onverstandig tevens onverantwoord mee om. Dat is nu weer pijnlijk duidelijk geworden!

Robby Roeplall 
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January