NPS protesteert tegen wijziging Wet op de Staatsschuld
21 Oct 2019, 12:18
foto
Gregory Rusland, voorzitter van de NPS.


De Nationale Partij Suriname (NPS) roept eenieder op om te protesteren tegen de wijziging van de Wet op de Staatsschuld die ingediend is door NDP-fractieleider Amzad Abdoel. De partij zal zich op geëigende wijze tegen deze voorgenomen initiatiefwet verzetten. "Wij moeten de integriteit van ons geld in bescherming nemen tegen enkelingen die misbruik maken van deze zaak," zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland. 

De groene partij is tegen de poging van de zittende regeerders en de coalitie voor het tenietdoen van strafbare feiten door functionarissen middels de aanname van wetten. Zij stelt dit aan de hand van een wetsvoorstel dat door Abdoel is ingediend om het schuldplafond van de overheid af te schaffen en de strafbepaling te schrappen. De NPS wijst erop dat de Wet op de Staatsschuld in 2002 tot stand is gekomen om bescherming te geven aan de Surinaamse munt. Dit bleek noodzakelijk na het financieel wanbeleid van de regering-Wijdenbosch in de periode 1996 tot 2000. 

Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is om het geldstelsel van Suriname te reorganiseren en onze munteenheid op te waarderen. Het kan volgens de NPS nimmer worden goedgekeurd de zittende regering en de coalitie er steeds werk van maken om wetten die bedoeld zijn om goed beleid te maken, ongedaan te maken. 

Deze vorm van vrijwaring van personen doet ernstige inbreuk aan de integriteit van het geld en ons rechtssysteem. Geld moet o.a. integer en betrouwbaar zijn. Er wordt op gewezen dat de primaire taak van de overheid is om ervoor te zorgen dat vanuit de begroting van de overheid en eventueel de uitvoering van die begroting, er geen druk ontstaat op de prijzen en de wisselkoers. Indien de wet wordt goedgekeurd, wordt minder geloofwaardigheid gegeven aan de economie aangezien het Surinaamse geld minder waard zal zijn. Dit is volgens de groene partij niet juist en niet goed voor ons imago als land. De regering heeft de verplichting om handelaren, winkeliers, kooplieden en alle burgers in bescherming te nemen.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July