PL-leiding kan rekenen op kernen Wanica
21 Oct 2019, 10:25
foto
Pertjajah Luhur heeft een evaluatievergadering gehouden met de kernen in Wanica. De partij wil weten of er gerekend kan worden op de kernen.


De leiding van Pertjajah Luhur (PL) kan rekenen op haar kernen in het district Wanica. Afgelopen week is de evaluatievergadering van de partij goed bezocht. Ruim 95% van de kernen was aanwezig. De kernbesturen hebben aangegeven actief te zijn op het veld. Met de kernen die niet vertegenwoordigd waren voor het bestuur vanwege werk of andere sociale verplichtingen, zal de leiding van de partij een dezer dagen apart vergaderen.

De PL vindt het noodzakelijk om zich te verzekeren van de steun van de kernen. De partij heeft sinds de vorige verkiezingen meegemaakt dat drie Assembleeleden overgelopen zijn. Het gaat om Raymond Sapoen, Diepakoemar Chitan en recent nog William Waidoe. De PL-top is ervan overtuigd dat het kiezen van de eerstvolgende president in de Verenigde Volksvergadering beslecht zal worden. Dan hebben niet alleen Assembleeleden, maar alle gekozen districts- en ressortraadsleden ook het recht om te stemmen. Op alle kernen deed de partijleiding daarom een dringend beroep om straks kandidaten voor te dragen die volledig betrouwbaar en integer zijn. 

De PL is in Wanica altijd goed geweest voor één zetel bij de afgelopen verkiezing in V7-verband. Uit statistieken van de voorgaande verkiezingen blijkt dat de PL in Wanica het sterkst is in drie ressorten: Lelydorp, Domburg en Koewarasan. Onlangs heeft de partij ook een groot aantal kernen opgericht in de ressorten Saramaccapolder en Kwatta, waarvan de laatste behoort tot Wanica en deels Paramaribo. Dat sterkt de partijleiding in haar overtuiging dat zij grote winst zal halen in het district Wanica. 


Advertenties