Maisha Neus op 6 november voor de rechter
16 Oct, 00:00
foto
Maisha Neus, voorzitter van Strei!


Maisha Neus, voorzitter van STREI!, moet op 6 november verschijnen voor de rechter voor de door haar gepleegde overtreding (het rijden onder invloed). Haar advocaat heeft dinsdag een onderhoud gehad met de hulpofficier van het Openbaar Ministerie die de zaak behandeld. "Naar het schijnt krijgt deze zaak toch nog een staartje als ik een vonnis op mijn naam krijg voor het rijden onder invloed. Dus laat dit een eye opener zijn voor eenieder...", zegt Neus aan Starnieuws. 
 
"Het betreft mijn eerste overtreding, ik heb geen strafblad en ik heb geen schade veroorzaakt. Diverse politie agenten en juristen hebben mij voorgehouden dat het gebruikelijk is dat een geldboete en het tijdelijk invorderen van mijn rijbewijs als consequentie aan mijn daad verbonden zou worden," merkt Neus op. 
  
"Wij van STREI! hebben altijd gesproken over transparantie en aansprakelijkheid. Ik heb een fout begaan en moet nu dus ook de verantwoordelijkheid dragen en volledig instaan voor de consequenties ongeacht mijn persoonlijke mening of gevoelens erover."
 
De door STREI! opgelegde sancties naar aanleiding van dit gebeuren zijn: 
1. Er is een langdurige en duurzame samenwerking aangegaan met Korps Suriname Verkeersvrijwilligers. Startende met een radio-uitzending over het rijden onder invloed en bewustwording op 17 november waarbij diverse stakeholders (politie en andere belangenorganisaties) met elkaar in gesprek zullen treden. 
 
2. STREI! heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aangeschreven met het verzoek om voorzitter Neus in de gelegenheid te stellen een tiental scholen te mogen bezoeken om een voorlichtingsbijeenkomst te verzorgen over de nadelige gevolgen van het rijden onder invloed. Een reactie hierop wordt afgewacht. 
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May