HVB richt politieke vleugel Nederland op
14 Oct, 18:15
foto
HVB-voorzitter Mike Noersalim (midden) met de trekkers van de politieke vleugel in Nederland. Links van hem voorzitter Line Hardjo. (Foto: HVB)


De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft afgelopen weekend een politieke vleugel geïnstalleerd in Rotterdam, Nederland. "Bij de HVB telt iedereen mee, ook degenen die niet in Suriname verblijven maar hun lot verbonden hebben met de toekomst van ons land," zei voorzitter Mike Noersalim van HVP. Deze overzeese afdeling wordt voorgezeten door Line Hardjo die ook de voorzitter is van Stichting Barr, een welzijnsorganisatie te Rotterdam. 

Voor Hardjo is het een eer om als vrouw de eerste voorzitter te zijn. Haar team kan zich geheel terug vinden in de speerpunten van de partij die gericht zijn op vorming en ondernemerschap. Hierbij zal ICT een noodzakelijke instrument zijn waarop zwaar moet worden ingezet. "Immers alleen hierdoor kan Suriname verbonden worden met de rest van de wereld en kan de kwaliteit van de Surinaamse burger worden verbeterd," meent Hardjo. Het team bestaat verder Carlo Djaoedie, André Binda, Navien Jagdewsingh, Esther Visser, Anthony Djodikromo en Cherill Martosoewando. 

Het eerste project van HVB/NL ter versterking van de lokale ICT-activiteiten van de partij is intussen in voorbereiding. Verder is dringend aandacht gevraagd voor het onrechtvaardig belastingstelsel in Suriname jegens de duizenden SurNeds, die zich met hun in Nederland ontvangen WAO, in Suriname willen vestigen. Deze uitkering wordt in Suriname nog eens belast met ruim 38%, waardoor er haast niets overblijft terwijl dit geld met gemak kan worden besteed in de economie.

"Onze belastingstelsel vormt dus een grote belemmering voor de duizenden Nederlanders van Surinaamse afkomst die op hun oude dag  nog een bijdrage willen leveren aan de opbouw van ons land," benadrukte Hardjo. Noersalim onderkende dit vraagstuk en gaf met stelligheid aan dat deze kwestie die een aanpassing van het Belastingverdrag tussen beide landen betekent, zeker in het verkiezingsprogramma 2020 van de HVB wordt opgenomen.