NPS op Marrondag: Blijven strijden tegen onrecht
10 Oct, 20:47
foto


Vanuit welk oogpunt of benadering dan ook, zal er altijd op legale dan wel acceptabele wijze strijd geleverd moeten worden tegen onrecht. Dit soort acties, waarbij mensen gefocust zijn op een rechtvaardig en acceptabele leefwijze kan alleen maar ondersteund worden. De strijd van onze Surinaamse broeders die op 10 oktober 1760 resultaat hebben bereikt middels de ondertekening van het vredestraktaat met de koloniale overheid, is een bewijs dat middels rede en standvastigheid positieve resultaten bereikt kunnen worden.

Waar het op 10 oktober 1760 ging om de Aucaners die als slaven in opstand kwamen tegen de onmenselijke situaties op de plantage, hebben andere groepen die zich in het binnenland van Suriname gevestigd hadden ook dit geweldig resultaat middels protest bereikt. De Nationale Partij Suriname (NPS) staat stil bij het begrip 'vrede' en 'vrijheid'. De NPS wil aan iedere Surinamer gelijke kansen bieden. De basisideologie van de partij zoals door de oprichters in 1946 geformuleerd is om een ieder, onafhankelijk van ras, geloof, kleur, sekse, rang of stand, gelijke kans tot volle ontplooiing van zijn persoonlijke hoedanigheden en capaciteiten te geven. 

Machtsmisbruik, uitbuiting, manipulatie en volksverloedering worden binnen de beginselen van de NPS niet erkend. De groene partij is erop gericht de totale gemeenschap maximaal bij het proces van ontwikkeling te betrekken. Hierdoor is er harmonie om zo een basis voor groei en stabiliteit te hebben. Ook respect voor elkaar, etnische en religieuze, tolerantie en solidariteit, en een democratische gezindheid en rechtsstaatprincipe, staan recht overeind. 

Harmonie en vrede zullen altijd mislukken wanneer het belang van een groep of van segmenten uit de samenleving worden behartigd. De NPS constateert helaas dat dit bij de huidige regering wel merkbaar is waarbij grote delen van de samenleving verder verarmen en de ontevredenheid onder hen over hun leefomstandigheden groeit. Deze uitingen zijn niet bevorderlijk voor de verhoging van de productiviteit met als spin-off een beter sociaal-maatschappelijke en financieel-economische situatie van het land. De NPS doet in deze daarom bij herhaling de oproep aan de regering om het Surinaamse volk te bevrijden van dit ongelijkwaardig gedrag en iedereen gelijke kansen te bieden. De NPS kiest voor een optimistisch mensbeeld en biedt daarom ook de Surinaamse samenleving gelijke ontwikkelingskansen. 
Makandra wi o set' Su baka. Een fijne en bezinningsvolle Marrondag toegewenst.
Advertenties