Ook FSA wijst deal met LR Group af
08 Oct, 18:58
foto


De Federatie van Agrariërs (FSA) heeft zich geschaard achter de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (Veaps) die de overeenkomst tussen de staat en de Israëlische LR Group voor het opzetten van een Agro Industrial Park heeft afgewezen. De FSA kan het niet bevatten dat met deze overeenkomst diverse subsectoren in de agrarische sector worden bedreigd in hun voortbestaan, terwijl met de steun van de staat de LR Group wordt voorzien.

"Waarom ondersteunt de Surinaamse regering een buitenlandse contractor met zulke gunstige faciliteiten, terwijl de Surinaamse agrariër deze allemaal moet ontberen." De FSA vindt het onvoorstelbaar dat terwijl het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), de National Plant Protection Organization (NPPO), exporteurs en boeren hun uiterste best doen om de productie van landbouwproducten volgens 'Goede Agrarische Praktijken (GAP)' voorschriften te doen om onze lokale productie te verbeteren en onze exportmarkt in de EU te behouden, de agrarische sector geconfronteerd wordt met deze onvoordelige overeenkomst voor Suriname.

"Het is zeer zuur dat de Surinaamse regering garant staat voor een lening van € 67 miljoen voor de activiteiten van de LR Group, terwijl de FSA vaak gepleit heeft voor ondersteuning aan de eigen Surinaamse agrarische ondernemers." Ook de producenten in de melkvee- en pluimveesector zijn zeer verbaasd over de plannen van de LR Group. De afgelopen jaren zijn er investeringen gedaan om de sectoren te behouden voor Suriname. Met deze overeenkomst wordt “het licht in de tunnel gedoofd”, en is deze overeenkomst a-nationaal, gaat de FSA verder.

Bovendien hekelt de federatie de clausule in de overeenkomst dat de overheid geen enkele bemoeienis mag hebben met de uitvoering van het project op straffe van een boete. Dit leidt tot een situatie waarbij “een vreemdeling” die door de overheid wordt gesteund, diezelfde overheid wellicht typeert als “vreemdeling” binnen haar eigen landsgrenzen.

De FSA verzoekt president Desi Bouterse om de overeenkomst met de LR group aan een nadere studie te onderwerpen en verzoeken hem om de nodige maatregelen te treffen zodat "de Surinaamse agrariër zich verder kan ontwikkelen en onze eigen productie en export kan worden vergroot."

Tuesday 07 July
Monday 06 July
Sunday 05 July