In kwestie SPSB: Geen fraude bedrijven Van Trikt
28 Sep 2019, 18:51
foto
Robert van Trikt, governor van de CBvS. Hij merkt op dat er een woekerrente betaald moest worden door zijn bedrijf. (Foto: René Gompers)


Het algehele onderzoek naar malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is nog gaande. Deelonderzoeken zijn intussen afgerond. Vanaf mei is de directie van de bank op non-actief gesteld door president Desi Bouterse. Tijdens een persbijeenkomst van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vrijdag, zei governor Robert van Trikt dat de procureur-generaal al onderzoek heeft gedaan naar Limebridge Holding. Dit is een bedrijf van Van Trikt, dat voor SRD 142.000 rood stond. Van Trikt zegt dat hij een samengestelde woekerrente van 101% moest betalen. Intussen is het dispuut opgelost en het bedrag is betaald. 

De procureur-generaal heeft per brief op 13 augustus meegedeeld aan Van Trikt dat er geen bewijs is gevonden van enige betrokkenheid van zijn bedrijven Limbridge Holding en Orion Capital Investment bij frauduleuze handelingen in de kwestie SPSB. Orion had een hypothecaire lening bij het Pensioenfonds van de SPSB, die intussen ook volledig betaald is. Van Trikt stelt dat als journalisten hun huiswerk gemaakt hadden en bij GLIS informatie hadden opgevraagd, er allang duidelijkheid zou zijn geweest over deze kwestie. 

De CBvS zet haar toezichthoudende functie voort. Het onderzoek wordt overgelaten aan de procureur-generaal en accountantsonderzoeken. Het wachten is op het afronden van het algehele onderzoek. Intussen wordt er met diverse financiële instellingen gewerkt aan het verbeteren van de vele uitdagingen en de financiële administratie stapsgewijs op peil te brengen. 
Advertenties