Staatsolie vindt geen olie voor kust Nickerie
15 Sep, 04:39
foto
Westcastor boortoren voor de kust van Nickerie.


Staatsolie heeft geen olievoorraden langs de kust van Nickerie gevonden. Een maand geleden had Staatsolie aangekondigd dat het mogelijk een gigantische olieveld bij Kankantrie, de put voor de kust bij Nickerie, zou aantreffen. Er zouden 800 miljoen barrels liggen. “Er is helaas geen olievoorraad aangetroffen,” deelt Staatsolie desgevraagd mee. De volgende boring vindt 30 km voor de kust van Paramaribo plaats.

Ook VHP-voorzitter Chan Santokhi maakte de opmerking dat Staatsolie geen olie had gevonden op vragen van Starnieuws. “Maar we blijven uitkijken naar een olievondst. We maken ons wel zorgen over wat er zal gebeuren als de vondst gedaan wordt tijdens deze regering,” merkte hij op. De VHP-leider vreest dat het land onder deze leiding zal gaan lijden aan de ‘Dutch disease’ ook wel ‘resource curse’ genoemd, het fenomeen waarbij landen met enorme natuurlijke hulpbronnen nauwelijks of helemaal niet vooruitkomen.

“Ze hebben niets gevonden bij Nickerie en gaan nu op een andere plek boren,” deelt Santokhi mee. Hij vindt het niet pluis dat aankondigingen van olievondsten op deze manier worden gedaan. Hij is ervan overtuigd dat er politieke druk op Staatsolie is om olie te vinden zodat de regerende partij met de eventuele vondsten kan stunten bij de komende verkiezingen. “Deze regering heeft maar één doel, en dat is de olievondst bekendheid te geven, soms met verkeerde informatie om zodoende het stemgedrag te beïnvloeden,” stelt de politicus. “Je ziet ook hoe Staatsolie zich opstelt, onder druk van de regering, door nu al te zeggen dat over drie weken olie gevonden zal worden. Zo werkt dat ook weer niet. De komende negen maanden gaat de regering alles doen om de samenleving te beïnvloeden, om te manipuleren.”

“De West Castor boortoren heeft de Kankantrie exploratieput geboord tot een diepte van 2910 m. Momenteel vinden de afrondende activiteiten plaats waarna de put dicht gecementeerd zal worden en de zeebodem teruggebracht zal worden in de oorspronkelijke staat,” zegt Staatsolie op vragen van Starnieuws. “Helaas is er geen olie-accumulatie aangetroffen in Kankantrie. De Kankantrie exploratieput had een kans op het succesvol aantreffen van een olie-accumulatie van 10%. De verwachte reservoirzanden zijn aanwezig, maar bleken waterhoudend te zijn. Er zijn wel oliesporen aangetroffen, waarvan monsters zijn genomen die verder onderzocht zullen worden.” Na het afsluiten van het boorgat vertrekt de boortoren rond 20 september naar de volgende locatie, ongeveer 30 km ten noorden van Paramaribo, waar het Powisi prospect aangeboord zal worden. Powisi wordt de vierde exploratieput en heeft een kans op succes van 20%.

“Natuurlijk zullen we blij zijn als er olie gevonden wordt,” benadrukt de VHP-voorzitter. “Mijn zorg is alleen dat als tijdens deze regeerperiode olie gevonden wordt, deze regering alles zal doen om die aandelen die ze heeft in Staatsolie, direct te verkopen. Er waren eerder al plannen om Staatsolie te verkopen en om de nog te vinden olievoorraden te verkopen aan een Trinidadiaans bedrijf.”

Santokhi merkt op dat de bevolking alert moet blijven en niet in de beloftes moet trappen die de regering zal doen. “Men gaat het zodanig brengen dat door de olievondsten iedereen miljonair gaat worden. Maar we hebben ook miljarden aan goud. Zijn we miljonair geworden? En wie zijn er wel beter van gevonden? Slechts een kleine groep. Hetzelfde staat te gebeuren met de olie als er geen maatregelen getroffen worden. Dan verdwijnen de inkomsten in de zakken van enkelen en verarmt het land en het volk nog meer. We willen geen Dutch disease, ik hoop niet dat dat het beleid is van de
regering.”

De politicus merkt op dat de regering niet bepaald voortvarend is met het treffen van voorbereidingen op de eventuele vondsten die worden aangekondigd. “Er is geen speciaal beleid in de maak, desbetreffende  instituten worden niet opgezet en bestaande worden niet versterkt, het spaar – en stabilisatiefonds is nog niet actief,” somt Santokhi op. “VHP in de regering gaat daar wel op toezien,” stelt hij in het vooruitzicht. “Wij gaan ook voor internationale samenwerkingen op dit gebied. We zijn ook van plan een nieuwe studierichting bij de universiteit op te zetten om het eigen kader te vergroten. Wij willen wel optimaal gebruik maken van de inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen om het land vooruit te brengen.”

René Gompers
Advertenties