Santokhi uit bezorgdheid in Para over kwestie-Suralco
14 Sep, 20:34
foto
VHP-aanhangers in het district Para luisteren naar de boodschap van partijprominenten. De afwikkeling tussen de regering en Suralco is een heet hangijzer.


Bij de installatie van kernen in Para vrijdag stond VHP-voorzitter Chan Santokhi lang stil bij de aanwezigheid van chemicaliën van Suralco en milieuvervuiling in Para. De situatie van ex-personeelsleden die niet kunnen beschikken over hun pensioen waarop zij recht hebben, is eveneens aan de orde gesteld door de politicus. De regering neemt volgens Santokhi ondoordachte besluiten zonder het belang van het volk op de eerste plaats te zetten. Dit is volgens hem weer gebleken bij de overname van de Afobaka stuwdam. 

"Weet de regering wat zij overneemt? Weet de regering in welke staat de Afobaka stuwdam is? Weet de regering welke schulden Suralco achterlaat? We weten als geen andere dat deze regering het volk zal laten betalen voor de ondoordachte handelingen met betrekking tot deze deal. De VHP heeft met man en macht gevochten hiertegen, echter heeft dit niet mogen baten. Met de locomotief van Orange Movement gaan we niet de kant op van loze beloftes, we gaan de kant op van ontwikkeling en duurzaamheid. Ontwikkeling in de agrarische sector waarbij de VHP al een aanvang heeft gemaakt zowel lokaal als internationaal," stelde Santokhi. Volgens hem is de locomotief van de Orange Movement niet die van het paarse bedrog die bij Poelepantje stopt, maar één die zal stoppen bij station 28.

Santokhi legde uit dat het in de bedoeling ligt dat vanuit centrale plekken in Para het werk van de VHP naar de verkiezingen toe zal worden uitgezet. Verschillende VHP-prominenten hebben hun misnoegen geuit over het beleid van de regering. Rachel Aroepa, voorzitter van de kern te Cabenda dorp, gaf aan hoe de buurtbewoners misleid zijn geworden door de regering Bouterse/Adhin. Grote beloftes die zijn gemaakt waaronder leidingwater voor de gehele omgeving welke tot op de dag van vandaag is nagelaten. Twee watertonnen die jaar en dag daar leeg staan, huishoudens die beschikken over een erfkraan maar echter zonder watertoevoer. 

Ronald Gambier, voorzitter van het ressort campagneteam Para Noord, gaf te kennen dat de regering de zogenaamde Coropina driehoek opriep om met voorstellen c.q. plannen te komen ter uitvoering hiervan. "Waarom nu? Waarom niet eerder? Is dit weer de zoveelste verkiezingsstunt c.q. belofte? We weten dit allemaal!" Zowel de sprekers als de aanwezigen zijn de mening toegedaan dat het een bekend fenomeen is bij de regering het volk misleidt en misbruikt. Santokhi stelde dat er heel veel potentie is in het district Para, echter worden deze niet benut.