Onjuiste woonadres reden groot aantal onbestelde oproepingskaarten
11 Sep, 04:38
foto
De voorlopige terinzagelegging is één van de manieren om de kiezerslijst te actualiseren.


Niet elke burger woont op het adres waarop hij staat geregistreerd. Het gevolg is dat er na de verkiezingen een groot aantal oproepingskaarten onbesteld blijft. Dit kan problematisch worden, omdat de oproepingskaart een formele uitnodiging is om naar de stembus te gaan.

De oproepingskaart bevat ook de stembusinformatie van de kiesgerechtigde, onder andere op welk bureau en in welk ressort hij zijn stem moet uitbrengen. “Mensen wonen niet op de adressen waarop ze zijn geregistreerd”, vat Michael Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), een deel van het probleem samen.

Actualisering van het kiezersregister is daarom erg belangrijk. Eén van de manieren om te komen tot actualisering is de Voorlopige Terinzagelegging (VTIL). Daarbij kunnen burgers verschillende handelingen plegen om in de aanloop naar de wettelijke TIL de kiezersadministratie op te schonen. Dit kan door persoonsgegevens te controleren op verschillende bureaus voor burgerzaken (bvb's) en mobiele locaties die worden ingezet.

Kiesgerechtigden en zestienjarigen kunnen nagaan of hun naam, geboortedatum, geboorteplaats en andere persoonsgegevens correct staan vermeld op de voorlopige kiezerslijsten. Daarnaast kunnen getrouwde vrouwen kenbaar maken of zij op de kiezerslijst vermeldt willen worden onder de naam van hun echtgenoot. Volgens artikel 15, lid 2 van de Kiesregeling moeten gehuwde vrouwen nadrukkelijk kenbaar maken dat zij onder de naam van hun echtgenoot vermeldt willen worden.

Wanneer bij de controle tijdens de VTIL wordt geconstateerd dat informatie onjuist is, krijgt de burger een mutatieformulier om de correctie of aanvulling aan te vragen. Behalve bij de bvb's kunnen burgers gemakshalve ook op strategische plekken hun gegevens controleren. Deze mobiele units zijn onder andere Krasnapolsky, VCB, de Centrale Markt en het Revolutieplein. Burgers kunnen tot en met 30 september hun gegevens controleren tijdens de VTIL.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May