Regering legt rechterlijke macht in de watten
10 Sep, 00:01
foto


De regering heeft voorstellen gedaan om de salarissen van de rechterlijke macht fors op te trekken. De salarissen voor advocaten-generaal worden tussen de SRD 7.790 en SRD 9.635 verhoogd met vijf periodieken van SRD 1.143. In het voorstel is de nieuwe bezoldigingsschaal tussen de SRD 27.507 en SRD 33.222. De 'oude' bezoldigingsreeks van 2015 was vastgesteld tussen SRD 19.717 en SRD 23.587.

Deze nieuwe reeks geldt voor de leden van de rechterlijke macht behorende tot de staande magistratuur, wat inhoudt de bezoldiging van de advocaat-generaal, hoofdofficieren van justitie, officieren van justitie en substituut-officieren van justitie.

De regering vindt het ook nodig om de bezoldiging van de president van het Hof van Justitie en de procureur-generaal (pg) te herzien en opnieuw vast te stellen. In de nieuwe bezoldigingsschalen voor de hofpresident en de pg worden de lonen met minimaal SRD 10.346 opgetrokken tot een maximum van SRD 12.006 waarbij ook drie periodieken van SRD 1.356 worden toegekend. Het oude salaris van de hofpresident en de pg zat vanaf 2015 tussen de 21.309 en 25.323. In de nieuwe salarisschaal 2019 ligt de bezoldiging tussen 31.644 en 35.723 met drie periodieken van SRD 1.356.


Een hoofdofficier van justitie gaat ook flink vooruit in salaris met een verhoging tussen minimaal SRD 5.480,-  en maximaal SRD 7.538,- met zeven periodieken van SRD 919,-. De nieuwe bezoldigingsschaal voor hoofdofficieren van justitie ligt tussen de SRD 19.648 en SRD 26.081. De oude schaal van 2015 was tussen SRD 14.168 en SRD 18.543.

Ook aan de officieren en sub-officieren van justitie heeft de regering gedacht. De officier van justitie gaat minimaal SRD 4.133 en maximaal SRD 6.518 vooruit in salaris met negen periodieken van SRD 833,-. Ook de substituut officier van justitie ziet zijn loon een sprong maken; tussen de SRD 3.437 en SRD 4.637 met zes periodieken van SRD 655.

In het Staatsbesluit dat de vaststelling van de nieuwe bezoldigingsreeks regelt voor leden van de Rechterlijke Macht belast met rechtspraak en de pg, is ook een representatietoelage van 20 procent van de maandbezoldiging verbonden en een vervoertoelage van eveneens 20 procent van het maandloon.

De bezoldiging van de rechters moet nog worden geregeld. De Nationale Assemblee is bezig met een initiatiefwet voor de rechters. Hun bezoldiging wordt dus in een aparte wet ondergebracht.
pdf-icon.gif loonreeks_overige_leden_rm.jpg