SDU: Gezamenlijk streven naar vooruitgang
12 Aug 2019, 12:39
foto


Tijdens Eid ul-Adha, of het 'Offerfeest', wordt gevierd dat Allah (God) verscheen in een droom van Ibrahim (Abraham), de aartsvader van zowel de Joden, Christenen als Moslims, en hem vroeg zijn zoon te offeren om op die manier zijn toewijding aan Hem te demonstreren.
De duivel probeerde diverse malen Ibrahim van zijn voornemen af te houden, maar Ibrahim luisterde er niet naar en stond op het punt zijn zoon te offeren aan God. Tot deze hem stopte en hem een lam gaf om in plaats van zijn zoon te doden.

Ibrahim wordt beschouwd als de aartsvader van deze drie monotheïstische stromingen. In de Christendom wordt hij Abraham genoemd. In onze multi-etnische samenleving is het feit dat wij van één bron afstammen zeer belangrijk om in gedachten te houden. De Sociaal Democratische Unie (SDU) staat voor elke Surinamer, ongeacht ras, kleur of etniciteit.
Op deze feestdag besteedt men extra aandacht aan hun uiterlijk en gaat men naar de moskee om samen te bidden. Later komt men bij elkaar om samen te eten. Samen zijn en delen is een belangrijk onderdeel van dit feest. 

De SDU heeft ook als visie dat wij, in een dit rijke land waar wij zo gezegend zijn te mogen wonen, gezamenlijk naar vooruitgang moeten streven en eenieder het recht op een menswaardig bestaan heeft, door al onze rijkdommen eerlijk met elkaar te delen.

Tijdens Eid-ul-Adha is het gebruikelijk dat elke Islamitische familie een schaap slacht in nagedachtenis aan het offer van stamvader Ibrahim. Het schapenvlees wordt onderling verdeeld en een deel moet volgens de officiële regels aan de minder bedeelden worden gegeven.
Wij van de Sociaal Democratische Unie wensen iedereen die vandaag het offerfeest viert, een hele fijne, gezegende en liefdevolle dag toe!
Het kan en het moet anders!
Eid Mubarak.