Rekenkamer mag verslagen niet toelichten in media
10 Jul, 07:33
foto
Assembleelid Raymond Sapoen is het niet eens met de bepaling dat de Rekenkamer geen toelichting in de media mag geven over uitgebrachte verslagen. (Foto: Raoul Lith)


Assembleelid Raymond Sapoen (coalitie) en diverse leden van de oppositie kunnen zich niet in terugvinden dat de Rekenkamer de inhoud van het verslag niet mag bespreken in de media. Dit wordt gezien als beknotting. Aanvankelijk was mediaverbod opgenomen in de ontwerpwet. Feit blijft dat over de inhoud van het rapport geen toelichting aan journalisten gegeven mag worden. Over andere zaken mag de Rekenkamer wel communiceren met de pers. Het rapport wordt gepubliceerd op de website van de Rekenkamer en daar moeten de media het mee doen. 

Initiatiefnemer Jennifer Simons bleef bij de behandeling dinsdag erbij dat in de media woorden verdraaid kunnen worden. Het is haar overkomen dat zelfs schriftelijke antwoorden, verkeerd zijn gebracht in de krant. Politici weten hoe om te gaan met dit soort zaken, maar volgens haar dient de Rekenkamer beschermd te worden. Dit is volgens haar in belang van de objectiviteit van de instituut. De Rekenkamer moet onafhankelijk zijn, waarbij niet de indruk mag ontstaan van oppositie of coalitie-gezind zijn door uitspraken in de media. 

Asiskumar Gajadien (VHP) is het niet eens met Simons die een voorbeeld gaf dat de rechters ook niet in de pers treden over een vonnis. Hij voerde aan dat er persrechters zijn waar journalisten verduidelijkende vragen kunnen stellen. Hij benadrukte dat toelichting op een rapport belangrijk is voor de transparantie naar de samenleving toe. Hij vond het niet in de haak dat juist De Nationale Assemblee wetten maakt die een inperking inhouden voor instituten om uitleg te geven over bevindingen in een rapport. Media of instituten moeten rechtstreeks vragen kunnen stellen aan de Rekenkamer en moeten niet afhankelijk zijn van Assembleeleden. 

Bij Sapoen kan het totaal niet in dat de Rekenkamer geen toelichting mag geven over het uitgebrachte rapport. De mensen moeten in staat zijn het rapport dat uitgebracht is toe te lichten. Hij kan zich niet terugvinden in het besluit dat de Rekenkamer nu niet mag praten over het rapport maar wel over andere dingen die niet echt ertoe doen. Hij blijft bij zijn standpunt dat deze kwestie niet in de haak is. In de wet is opgenomen dat de leden van de Rekenkamer slechts aan De Nationale Assemblee desgevraagd mondelinge toelichting geven op de inhoud van de Rekenkamerverslagen, een en ander in samenhang met het tussen de Rekenkamer en De Nationale Assemblee overeengekomen protocol van afspraken.

Thursday 28 May
Wednesday 27 May
Tuesday 26 May