President probeert zijn hachje nog te redden
12 May 2019, 05:48
foto


Voor de zoveelste maal heeft de president zijn kabinet gewijzigd. De president heeft nooit een reden opgegeven waarom dhr. Parmessar is ontslagen als EBS CEO, voordat hij hem weer gaat benoemen als RGB-minister. Ook het vertrek van mw. Polak bij Sozavo roept vraagtekens op. De president had een paar maanden geleden aangegeven dat degenen die vervanging eisten van o.a. Polak en Samsoedien het mogen vergeten. 

Maar wat is de situatie vandaag aan de dag? Na zoveel kabinetsherschikkingen is het wel de hoogste tijd dat de president zichzelf nu eens gaat evalueren. Het beste zou zijn dat de president zijn hele regeerteam een brevet van ongeschiktheid geeft en op de meest korte termijn vervroegde verkiezingen uitschrijft. Na bijkans negen jaren aan de macht is het overduidelijk dat de huidige president Suriname niet naar duurzame ontwikkelingen kan leiden. Vanwege de vele corruptieschandalen en onsamenhangende regeerteams glijdt Suriname steeds af op de maatschappelijke ladder. De slogan Yes we can do the job past totaal niet bij het tot nu toe gevoerd beleid. Personen met gevoel voor eigen waarden en ethische principes zullen zich nooit waden om zich te verbinden aan deze slogan. Een realistische kijk op zaken wijst letterlijk op bedrieglijkheid en misleiding van deze slogan.

Met het uitlekken van de documenten van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is er een nieuwe onbehaaglijke fase ingegaan in Suriname. Er dient zo snel mogelijk klaarheid te worden gebracht in deze zaak. Het vertrouwen in de Surinaamse munt zal wederom verder afnemen, omdat ook de naam van de president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) op de lijst staat. Dat is een zeer ernstige zaak, omdat tot nu toe er geen grondige redenen kunnen worden aangegeven waarom dhr. Gersie het veld moest ruimen. Als de huidige CBvS-governor schuldig is, moet hij gelijk worden ontslagen. Ook de hele SPSB-directie moet voorlopig worden ontheven. Als na onderzoek blijkt dat als aangehaalde negatieve zaken op waarheid berust, dan kunnen wij geruststellen dat een criminele organisatie zich had gevestigd in de SPSB-top. Deze personen mogen dan hun straf nooit ontlopen. De grote vraag blijft nog steeds: waarom worden de uitvoeringsbesluiten van de anti-Corruptiewet niet geslagen? Ik kijk uit naar 'vuur en vlam' in DNA bij de komende vergaderingen.

Met de vervanging van de ministers speelt de president de etnische snaar. De NDP is ongetwijfeld een multi-etnische partij met haar achterban in alle districten, maar bij de samenstelling van het regeerteam valt multicultureel buiten de boot. Alleen de connecties van de president komen eerst aanbod, wat hem waarschijnlijk nu duur zal komen te staan. Kijkend naar de resultaten van de volkstellingen van 2004 en 2012, en deze resultaten extrapoleren naar 2020, dan zien wij dat de Hindostanen en Marrons in 2020 55-60% van de Surinaamse samenlevingen zullen uitmaken. Het onderwaarderen van deze twee grootste etnische groepen dreigt ernstige gevolgen hebben voor de NDP in 2020, omdat bepaalde politieke tegenstanders zeker de etnische snaar zwaar zullen bespelen gedurende de nu al zeer harde gestarte verkiezingscampagnes. De heren Rabin Parmessar, Vijay Chotkan, André Misiekaba en Sergio Akiemboto moeten daarom d.m.v. hun te voeren beleid hun achterban paaien naar de verkiezingen toe, wat zeker een immense taak lijkt te zijn. Daarnaast zit de president ook met LVV-minister Lekhram Soerdjan in zijn maag, omdat die duidelijk laat merken dat ook hij geen deel meer wil zijn van het huidige kabinet. 

We zien ook dat het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in de dagbladen ondernemers oproept om te offreren voor het leveren van brandstoffen aan de dorpen in het binnenland voor een jaar, d.w.z. tot aan de verkiezingen toe. Vier jaren lang had NH geen geld voor een optimale levering van brandstof, maar plotseling nu wel. Dit is duidelijk onderdeel van de ‘paai- en zoethouderstrategie’ van de president. Denkt men dat de binnenlandbewoners nu zo makkelijk te pakken zijn? This is wishful thinking of political daydreamers! 

Ik denk dat de president nu echt heeft ervaren wat slapeloze nachten inhouden, want “wie een kuil voor een ander graaft, valt er zelf in”. Bijkans 70 bewindslieden voor zeventien ministeries verwisselen in negen jaren zegt heel veel van de deskundigheid en integriteit waarmee ons land tot nu toe is geregeerd door de huidige president. Zeker een vermelding waard in de ‘Guiness Book of World Negative Records’!

President, you can’t solve the problems with the same mind you have created them. For the sustainable solutions it’s time right now to replace yourself, because it is very clear that your mind can’t change anymore to find the much-needed sustainable solutions!

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
rub_rav@yahoo.com

Tuesday 07 July
Monday 06 July
Sunday 05 July