Algemene Maatschappelijk Zorg klaagt over minister Polak
16 Apr 2019, 17:18
foto
Het gebouw waarin de dienst Algemene Maatschappelijk Zorg is gehuisvest.


Ambtenaren bij de dienst Algemene Maatschappelijk Zorg van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zoeken hulp bij De Nationale Assemblee en het Kabinet van de President. Zij vinden dat minister Cristien Polak hen onheus behandeld en hen niet wil ontvangen. Er is twee weken geleden een brief geschreven over de mensonterende en mensonwaardige situatie bij deze dienst.

Zij klagen in een petitie die ingediend is bij De Nationale Assemblee en het Kabinet van de President over:
- De slechte huisvesting en rattenplaag. In sommige gevallen lopen wijkkantoren bij zware regens onder water met gevaar voor ziekte van Weil.
- Onveilige gebouwen waardoor bij brand gevaar voor mensenlevens aanwezig is.
- De slechte communicatie tussen de leiding en de werknemers leidt tot irritatie.
- Het onrecht tegenover leidinggevenden die bevoegdheden en verantwoordelijken hebben voor het personeel en de wijkkantoren, terwijl hun benoeming achterblijft.
- Uitzetting van werknemers uit de gebouwen door de eigenaars vanwege betalingsachterstanden.
- Ontbreken van adequate kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden om de job uit te voeren.

De personeelsleden zeggen in de petitie dat leidinggevenden en de minister geen aandacht hebben voor de problemen. Op 2 april was er een enorme rookontwikkeling in het gebouw aan de Henck Arronstraat. Doordat er maar één uitgang is, ontstond er paniek in het gebouw. Het personeel toog naar het hoofdkantoor, maar de minister zou zich autoritair hebben opgesteld tegenover personeel en bond. De minister zou hen gezegd hebben dat het haar koud laat al voeren ze twee jaar actie. Na twee weken zijn ze nog niet ontvangen.

Nu is aan De Nationale Assemblee en het Kabinet van de President gevraagd om hun invloed aan te wenden voor het helpen oplossen van de problemen. De mensen willen hun werk gemotiveerd aanvangen.

Ala-D Media
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May