Fikse straffen opgelegd voor berovingen
11 Jan 2019, 08:34
foto


Clyde B. en Fabiel A. hebben op verschillende tijdstippen diverse berovingen in supermarkten gepleegd in Moengo. In deze strafzaak heeft officier van justitie, Claudia Bruining, het requisitoir gehouden. Tegen Clyde B. eiste zij voor vier bewezen feiten een celstraf van acht jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Fabiel A. hoorde een gevangenisstraf van zes jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht tegen zich eisen voor drie begane feiten.

Fabiel A. had eerst gedetailleerde verklaringen afgelegd en ook de betrokkenheid van de medeverdachte aangegeven. De verdachten kwamen terug op hun verklaringen en ontkenden dat zij enige betrokkenheid bij de beroving hebben gehad. Clyde B. kwam in beeld, nadat een andere verdachte gedetailleerde verklaringen over zijn medeplichtigheid in een beroving te Moengo had gegeven.

Clyde B. bekende het feit en vertelde ook dat hij andere berovingen met andere comparanten had gepleegd. Hij gaf gedetailleerde informatie. Toen werden de camerabeelden getoond aan Clyde B. en hij gaf de namen van de verdachten die allen gemaskerd waren, door. Ook zichzelf herkende hij op de beelden. Op de rechtszitting kwam hij echter terug op zijn verklaringen.

Zowel Clyde B. als Fabiel A. hadden gedetailleerde verklaringen afgelegd. Bij één van de berovingen was zijn mobiele telefoon in het winkelpand achtergebleven. De verdachte haalde zijn masker weg en ging de zaak binnen om zijn telefoon te halen. Deze beelden zijn opgenomen op de camera. Wat niet gevonden is, is het wapen. Clyde B. beweerde dat het wapen een ander toebehoort, terwijl Fabiel A. verklaarde dat het wapen van Clyde B. is. Op 24 januari zullen de raadslieden Arjan Ramlakhan en Shefania Amirkhan, pleiten voor hun cliënten in deze strafzaak.

Wanita Ramnath
Advertenties

Friday 21 February
Thursday 20 February
Wednesday 19 February