Wijdenbosch: Kandidaat moet nog steeds in ressort wonen
06 Dec 2018, 10:28
foto
De voorzitter van de presidentiële commissie, Evaluatie Kiesstelsel, Jules Wijdenbosch tijdens een persconferentie woensdag. (Foto: Raoul Lith)


Mensen die in een ressort kandidaat worden gesteld, moeten nog steeds daar wonen. Dit zegt Jules Wijdenbosch op een vraag tijdens een persconferentie woensdag. Hij merkte op dat hij in de discussies gehoord heeft dat een kandidaat niet meer in het ressort hoeft te wonen. Dit is volgens Wijdenbosch niet het geval.

In artikel 163 van de grondwet staat nu: De samenstelling van de ressortraden vindt plaats na gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen binnen het ressort. De volgorde der gekozenen wordt bepaald naar de rangorde der hoofdelijk verworven stemmen. Hierdoor worden alle beschikbare zetels toegekend. Behoudens andere wettelijke eisen voor verkiesbaarheid in de vertegenwoordigende lichamen, dienen de kandidaten voor een ressortraad of een districtsraad hun woonplaats en hoofd- of werkelijk verblijf te hebben in het betreffende district of ressort.

De voorgestelde wijziging is:
Artikel 163 wordt gewijzigd en luidt thans als volgt:
1. De samenstelling van de ressortraden vindt plaats na gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen, krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden en voorkeursstemmen worden gekozen, binnen het ressort.
2. Personen die zich in een district kandidaat hebben gesteld ter verkiezing in een ressorts- of districtsraad, moeten in het desbetreffend district wonen en hun hoofd- of werkelijk verblijf hebben aldaar.
3. De overige wettelijke vereisten voor verkiesbaarheid in de vertegenwoordigende lichamen blijven van kracht.


Eerder heeft Lothar Boksteen, die jarenlang voorzitter was van het Centraal Hoofdstembureau, aangegeven dat hij ervan uitgaat dat in de wijziging een fout is geslopen. Hij kan zich niet voorstellen dat de decentralisatie-gedachte is losgelaten door de regering.

Wijdenbosch voerde op de persconferentie aan dat diverse partijen aangegeven hebben dat het systeem onrechtvaardig is. Nu is besloten dat niet een partij met 51% alle zetels krijgt, terwijl de andere met 49% geen zetels wordt toegewezen. Er is ook gekozen voor voorkeurstemmen waardoor de mensen die de meeste stemmen vergaard hebben worden gekozen.

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January