VHP neemt geen genoegen met 'per ongeluk' geschoten
10 Oct 2018, 20:51
foto
Politie en militairen bezig met een onderzoek in het partijgebouw van de NPS. Er is dinsdagavond een schot gelost in het partijcentrum.


De VHP eist een grondig onderzoek naar het schietincident op het partijgebouw van de NPS. Dinsdagavond is de NPS opgeschrikt door het afgaan van een schot, terwijl de afdeling Paramaribo in vergadering was. Of er gericht of per ongeluk geschoten is op het partijgebouw, het is een vrij ernstige zaak, zegt de VHP. Dit voorval maakt nog eens duidelijk dat de regering het helemaal niet nauw neemt met de veiligheid. Door dit incident is de veiligheid van NPS partijgenoten in ernstig gevaar gekomen.

De VHP neemt geen genoegen met een simplistische verklaring van de Militaire Politie of van het Korps Politie Suriname dat het 'per ongeluk' is gebeurd. "Er moet een diepgaand onderzoek komen. We eisen garanties van de regering dat ook andere partijen niet 'per ongeluk' doelwit worden."

"Onze vrienden van de NPS mogen van geluk spreken dat de kogel het gebouw heeft getroffen, het kon even goed de aanwezige mensen aldaar hebben getroffen, met zelfs dodelijke slachtoffers. Als de verklaring van de NPS juist is, bevreemdt het de VHP eveneens, waarom dienstdoende militairen van het leger het restaurant moeten bewaken," zegt de partij.

De VHP heeft alle begrip voor de bezorgdheid van de NPS over de veiligheid van haar leden en het gebouw. De VHP zal ondersteuning geven aan de NPS, waar het nodig is, en hoopt dat er geen herhaling plaatsvindt van dit ernstige voorval. De VHP verneemt op de kortst mogelijke termijn de uitkomsten van een diepgaand onderzoek en eist garanties van de regering om herhaling te voorkomen.