DA'91 dringt aan op publicatie verkiezingsresultaten
12 Sep 2018, 10:37
foto


Drie jaren na de algemene, vrij en geheime verkiezingen van 2015 zijn de resultaten nog steeds niet gepubliceerd door het Centraal Hoofdstembureau. DA’91 vindt het een kwalijke zaak, dat de gemeenschap de resultaten nog niet kan inzien en bestuderen.

DA’91 vindt het kwalijk dat meer dan 3 jaren na de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van 2015 het Centraal Hoofdstembureau nog steeds de resultaten niet heeft gepubliceerd zodat zij vrijelijk ter inzage en bestudering zijn van de gemeenschap.

Sinds het rapport/verslag op 9 februari 2018 is aangeboden aan de president door de voorzitter van het CHS heeft de partij regelmatig zowel formeel als informeel het CHS benaderd voor een copie van het rapport.

Het personeel van het instituut heeft de verzoeken van de partij heel bereidwillig ontvangen, echter blijkt dat ook zij geen enkele ruimte hebben om de partij genoegdoening te geven. Het blijkt dat het rapport niet gedrukt kan worden, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Financiën daar geen middelen voor vrij maken. Maar ook het opladen van het rapport op de site van het instituut, wat zo goed als kosteloos zou moeten zijn, komt niet van de grond.

Het is heel kwalijk dat burgers tot nu toe geen adequate toegang hebben tot het document, want zoals de voorzitter, dhr. Merkus, van het CHS zelf aangaf bij de overhandiging aan de president: “De gebundelde verkiezingsuitslag geeft een fundament ofwel grondslag voor groepen, studenten en politici om daaruit de nodige informatie te putten en om vooral democratisch goed gefundeerde uitspraken te doen.”

Bovendien vindt de partij ( DA’91) het heel ernstig dat een instituut dat, indachtig het vertrouwen dat wij als burgers moeten hebben in correcte uitvoering en vastlegging van onze verkiezingsuitslag, niet in staat is die mate van transparantie die een dergelijk vertrouwen moet staven, te verschaffen aan de burgerij.

DA’91 doet een dringende oproep naar de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financien om het CHS van die noodzakelijke middelen te voorzien, zodat het vertrouwen in dit belangrijke instituut overeind blijft. Indien er behoefte is aan technische assistentie, is DA’91 ten alle tijde, in het belang van de waarborging van onze democratie, bereid die waar mogelijk te verstrekken.

DA’91 Publiciteitsdienst